Strategy, Innovation & Leadership

Succesvol innoveren door de juiste vragen stellen

12 april 2016 | 3 min lezen

Hoe kan een Nederlandse educatieve uitgeverij succesvoller innoveren? Die vraag onderzochten Jacqueline Spoeltman en Simon Reijnders, alumni van de TIAS Master of Management & Organizationin hun thesis 'Klaar voor de toekomst?!' Ze wonnen er de Ton Wentink scriptieprijs mee.
 

In hun thesis adviseren Spoeltman en Reijnders de uitgeverij om een innovatiestrategie te definiëren en portfoliomanagement in te richten. Daarnaast raden ze aan om een apart innovatieproces te formuleren voor radicale innovaties.

Hoe zijn jullie tot deze aanbevelingen gekomen?
Simon, onderwijsmanager bij ROC Leijgraaf: "Tijdens de interviews die we hielden, bleek dat er binnen de uitgeverij geen eenduidige definitie van innovatie bestond. Als je niet dezelfde taal spreekt en je wilt ergens naartoe, dan belemmert dat. De algemene bedrijfsstrategie moet leidend zijn bij het beantwoorden van vragen als: welke innovaties gaan we inzetten, welke middelen gaan we daarvoor inzetten en vervolgens: hoe gaan we dat managen in het bedrijf? Die drie stappen, daar hebben we op bevraagd en feedback op gegeven."

Hoe werden de uitkomsten ontvangen?
Jacqueline, manager Grootzakelijk bij Rabobank: "Het werd bijzonder gewaardeerd dat de aanbevelingen to the point en praktisch toepasbaar waren. De directe koppeling van theorie aan de praktijk gaf een helder inzicht in de drietrapsraket van strategie, portfoliomanagement en het innovatieproces. Onze begeleidster was heel tevreden met de uitkomsten, voor haar waren die een deel bevestiging. De uitkomsten van het onderzoek willen we graag nog presenteren aan het managementteam."

Wat vond je ervan om als externe onderzoeker bij een onbekend bedrijf binnen te komen?
Jacqueline: "Je hebt geen historie, dus je kunt er objectief en met nieuwsgierigheid instappen. Ik kende de sector niet en dat triggerde mij enorm. Ineens zie je alle krantenartikelen over onderwijs, ontwikkelingen bij uitgeverijen en nichespelers. Dat was heel leuk, een ontdekkingstocht die heel natuurlijk verliep. We ervaarden bovendien een heel open houding bij onze opdrachtgever en hebben prettige gesprekken met medewerkers gevoerd."

Verliep jullie onderlinge samenwerking goed?
Simon: "We konden elkaar geweldig aanvullen. We waren continu met elkaar in gesprek: hoe kan ik dit goed formuleren, gaan we hier niet te breed? Ik was van de grote lijnen, radicale keuzes maken en snijden, terwijl Jacqueline de zaken goed kon formuleren en verbinden. We wilden dat de scriptie een geheel zou zijn, geen verzameling teksten van haar en mij. Het moest een flow zijn als je het zou lezen. Allebei hadden we de ambitie om echt een goed product af te leveren voor de opdrachtgever. Het is fantastisch als dat dan beloond wordt met een scriptieprijs."

Wat vonden jullie van de begeleiding bij TIAS?
Jacqueline: "We konden heel goed sparren met onze begeleider Carla Koen en hebben een enorme betrokkenheid van haar ervaren. We hadden bevlogen discussies en gesprekken over de inhoud. Dat ging op een heel natuurlijke manier. Ze hield ons steeds een spiegel voor. Heb je er al zo naar gekeken? Misschien is dit nog onderbelicht? Dan konden wij zelf onderzoeken of dat zo was en welke aanpassingen dan nog nodig waren. Die keuze liet ze aan ons. Het betekent wel dat wij ons onderzoek twee keer radicaal omgegooid hebben."

Heb je in je carrière profijt van die kritische mentaliteit?
Simon: "Het maakt je een andere gesprekspartner, omdat je zaken in een groter perspectief kunt plaatsen en andere vragen kunt stellen. Je kunt op een strategischer, conceptueel niveau meepraten. Welke processen zetten we uit, waar zouden wij het als school beter kunnen doen? Sluiten we hiermee wel aan bij de leerlingen? Voor mij heeft dat geresulteerd in een andere baan waar ik iets heel nieuws ga opzetten met innovatief onderwijs."

Jacqueline: "Ik heb meer inzicht gekregen in mijn eigen organisatie en hoe je vraagstukken aan kunt pakken. Voor een opdracht over de vermogensstructuur van de Rabobank interviewde ik bijvoorbeeld een professor die me heel anders naar de materie liet kijken. Dat is zo interessant: je gaat elke keer vanuit andere perspectieven kijken en op zoek naar andere meningen. Ik heb nu een handvat dat helpt om scherpe vragen te stellen en probleemstellingen aan te pakken. Niet te snel genoegen nemen met een antwoord, maar doorvragen."

Hoe combineer je deze studie met je baan en gezin?
Jacqueline: "Je moet je echt focussen op het studiejaar en thuis goede afspraken maken. Op mijn werk moest ik voor mijn gevoel in het begin wat concessies doen. Maar op een gegeven moment werd ik daar effectiever en efficiënter in. Ik heb gemerkt dat ik veel meer aankan dan ik vooraf had gedacht. Het vergt wel discipline. Eigenlijk moet je een topsportmentaliteit hebben. Je moet er veel voor laten maar je wordt er ook voor beloond."

Waarom zou je de master aanraden aan anderen?
Jacqueline: "De opleiding heeft mij verrijkt met inzichten over de manier waarop ik vragen kan stellen en positief kritisch kan zijn. Het is vooral ook inspirerend. Je groepsgenoten komen uit verschillende sectoren dus iedereen ziet weer andere zaken als je het ergens over hebt. Je krijgt ook casuïstiek mee uit andere bedrijven waar je over spreekt. Dan merk je dat casuïstiek vaak niet eens zo zeer sectorgebonden is. En je wilt alles blijven lezen, ook nadat je klaar bent met de studie."

Simon: "Je blik wordt verbreed en vergroot, beschouwende vanuit verschillende perspectieven. Je leert onderbouwen, vragen stellen en doorvragen. Gaan we het zo doen, waarom dan? Wij hebben bij TIAS college gehad van zoveel inspirerende mensen. Dat zijn echt toppers. Die kunnen inspireren, die hebben een verhaal dat hout snijdt."

Master of Management and Organization

De Master of Management and Organization is een interdisciplinaire managementopleiding voor het resultaatgericht en verantwoord vormgeven en aansturen van uw organisatie.

Lees meer over deze Master

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.