Governance

Opnieuw forse stijging vrouwelijke bestuurders

Door Mijntje Lückerath | 4 september 2020 | 2 min lezen
Na jaren van stilstand en zelfs achteruitgang is dit jaar voor het tweede jaar op rij 1 op de 4 nieuwe bestuurders een vrouw. Het aantal vrouwelijk bestuurders bij beursgenoteerde ondernemingen stijgt daarmee van 8,5% naar 12,5%. Toch benoemden ook 70 bedrijven zonder vrouw in de raad van bestuur weer 17 nieuwe mannelijke bestuurders. Dat blijkt uit de Nederlandse Female Board Index 2020 van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan TIAS School for Business and Society. 

De jaarlijkse Index laat zien dat de percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij alle 94 Nederlandse beursondernemingen dit jaar gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar. Het percentage vrouwelijke commissarissen ging van 26,8% naar 29,5%. Van de 94 beursgenoteerde ondernemingen voldoen er nu 51 aan het voorgestelde wettelijk quotum van minimaal eenderde vrouw. In 2019 waren dit er nog 30. De 43 ondernemingen die niet voldoen moeten gezamenlijk 54 vrouwen benoemen.

Wettelijk quotum

Het kabinet stemde begin 2020 in met het SER-advies voor een wettelijk quotum van 30%, alleen van toepassing op de RvC. Het voorontwerp van dit wetsvoorstel ligt momenteel bij de Raad van State voor advies. Opvallend daarbij is dat voor een quotum van minimaal 33% is gekozen, in plaats van 30%. Dit wordt niet nader toegelicht. Lückerath-Rovers: “Ondanks dat dit een minimaal verschil lijkt, raakt het wel degelijk een aantal bedrijven. Bovendien is het niet in overeenstemming met het SER-advies en sluit het ook niet aan bij het streefcijfer van 30% dat van toepassing is op niet-beursgenoteerde grote NV’s.”

Verschil in beurssegmenten

Er zijn grote verschillen zichtbaar in de vier beurssegmenten: AEX. AMX, AScX en de lokale fondsen. De 21 AEX-fondsen doen het bij zowel de bestuurders als de commissarissen het beste; respectievelijk 19% en 38% is vrouw. De 22 small caps (AScX) blijven vooral achter bij de bestuurders (6%); de overgebleven 30 lokale fondsen blijven achter bij de commissarissen (18%). Lückerath-Rovers: “De AEX-fondsen zijn het meest gevoelig voor druk van aandeelhouders en zijn in het publieke debat ook het meest zichtbaar. Zij zijn dan ook al eerder begonnen met het benoemen van meer vrouwen. Nadat Eumedion, de vereniging van de institutionele beleggers, diversiteit vorig jaar als een van haar speerpunten had benoemd, nam het aantal benoemingen van vrouwen dan ook toe. De AScX en de lokale fondsen staan minder in de spotlights, voelen zich minder aangesproken, en moeten nog een zetje krijgen.” 

Best presterende ondernemingen

Vijftien bedrijven hebben op dit moment een RvB en een RvC die uit meer dan 33% vrouwen bestaat. Nedap en ASR gaan aan kop, daar is de helft van de bestuurders en commissarissen tezamen een vrouw. Daarna volgen WoltersKluwer en PostNL met een gelijke verdeling in de RvB en ook 43% vrouw in de RvC. De laatste plaats is voor het van oorsprong Amerikaanse Envipco met in totaal acht bestuurders en commissarissen waarvan geen vrouw. Toch hadden zij dit jaar wel drie nieuwe (mannelijke) benoemingen. FlowTraders, die vorig jaar op de laatste plaats stond, benoemde dit jaar zijn eerste vrouwelijke bestuurder, maar heeft nog geen vrouwelijke commissaris.

Ga voor het volledige onderzoek naar het dossier Female Board Index.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.