Strategy, Innovation & Leadership

Leiderschap is aanvoelen, snappen en afstemmen

Door Hans van Dijk | 19 juli 2023 | 3 min lezen
Hans van Dijk TIAS‘Als de werkvloer een speelveld is waar niet alleen rationele, maar ook emotionele en morele belangen spelen, hoe breng je dat als leidinggevende dan bij elkaar?’ Hans van Dijk, Associate Professor bij TIAS praat over zijn visie op leiderschap die de basis vormt voor het nieuwe Advanced Leadership & Management Programma van TIAS voor managers met minimaal vijf jaar werkervaring in een leidinggevende functie. 

Hoe mensen samenwerken

Hans van Dijk is organisatiewetenschapper, psycholoog en ethicus. Die brede achtergrond probeert hij in alles wat hij doet mee te nemen. Zijn onderzoek richt zich op diversiteit en inclusie en in bredere zin op hoe mensen samenwerken en op elkaar reageren. Onlangs maakte hij de overstap van Tilburg University naar TIAS Business School for Business and Society om via samenwerking met organisaties en leiders meer impact te kunnen hebben op de maatschappelijke uitdagingen waar organisaties voor staan. 

Complex speelveld

Leiderschap is vanwege de complexe mix van ratio, emotie en moraliteit volgens Hans maatwerk. ‘Mensen moeten elkaar kunnen aanvoelen, gaan snappen waar die ander zich bevindt en afstemmen op elkaar. Wat je nog steeds vaak ziet, is dat met name de hogere in de hiërarchie een houding heeft van “dit is hoe we het hier doen en anderen passen zich maar aan”. Dan verwacht je dus dat mensen niet zichzelf zijn. Op die manier krijg je lang niet het beste uit de relatie en uit een medewerker.’

Intra- en interpersoonlijke vaardigheden

In het boek Destructieve Dynamieken beschrijft Hans samen met medeauteur Stefan Cloudt, alledaagse gedragspatronen tussen mensen die vaak een negatieve uitwerking hebben. ‘Een voorbeeld. Stel, jij bent mijn manager en hebt de indruk dat ik niet zo competent bent. Dan ga je mij toch iets nauwlettender monitoren. Dat voel ik als medewerker waardoor ik toch wat nerveuzer en onzekerder wordt en als gevolg daarvan meer fouten ga maken. Jij ziet dat natuurlijk. Mijn fouten vallen jou vooral op omdat je met die bril naar mij kijkt. Dus jouw indruk en jouw beeld van mij zorgt ervoor dat dit beeld bevestigd wordt. Een vicieuze cirkel ontstaat. Ik denk dat naar dit soort dynamieken en de intra- en interpersoonlijke vaardigheden die daarbij om de hoek komen kijken, veel meer aandacht uit zou moeten gaan.’ 

Ervaren en voelen

Om mensen inzicht te geven in wat gedrag van de een met de ander doet en wat de reactie van de ander vervolgens met hen doet, maakt Hans gebruik van interactieve vormen waarbij je ervaringsgericht leert. ‘Omdat ik geloof dat mensen pas echt snappen wat iets inhoudt als ze ervaren en dus voelen wat het met hen doet. Dat is ook een belangrijke manier om erachter te komen wie je als leidinggevende bent. Je bent immers zelf je allerbelangrijkste tool. Hoe bewuster je door ervaring wordt van wie je bent, wat je kan en niet kan, waar je voor staat, waar je naartoe wil, hoe meer je daar ook op in gaat zetten.’

Hoe verhoud jij je tot de ander?

In de eerste module van het Advanced Leadership & Management Programma gaat het over wie je bent en wat dit betekent voor jouw stijl en hoe dit doorwerkt in je uitdagingen en sterktes en in hoe jij je verhoudt tot de ander. ‘De inzichten die de deelnemers in deze module opdoen zijn de basis voor de andere twee modules, waarbij we elke keer teruggrijpen naar de inzichten uit de eerste module. 

Inhoud van het Advanced Leadership & Management programma in het kort

In dit programma krijg je handvatten om te gaan staan voor wat jij belangrijk en zinvol vindt, dit te vertalen naar praktische doelstellingen en om samen met anderen die doelen te bereiken. Het Advanced Leadership & Management programma bestaat uit drie modules van vier dagen: 
 

Persoonlijk leiderschap

Je ontwikkelt een breed en integraal perspectief op leiderschap en je leert om van daaruit mensen te verbinden.

Organisatorisch leiderschap

Je ontdekt hoe je inspeelt op maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en veranderingen en hoe je risico’s kunt ombuigen naar kansen.

Strategisch leiderschap

Je groeit als strategisch leider en leert weloverwogen beslissingen te nemen en om te gaan met spanningen op verschillende niveaus.


Maatschappelijke impact

‘Ook als het gaat om het ombuigen van maatschappelijke uitdagingen naar kansen’, benadrukt Hans, ‘is weten wie je bent en waar je voor staat heel belangrijk. Vaak voelen managers zoals teamleiders, projectleiders en productmanagers, zich een radartje in het grote geheel. Maar door in het programma samen met anderen te reflecteren op wat je belangrijk vindt en welke verantwoordelijkheid je daarin kunt pakken, gaan deelnemers inzien dat ze weldegelijk een groot verschil kunnen maken.’ 

Doorgroeien én bijdragen aan een betere wereld

Ben je op zoek naar een leiderschapsprogramma waarmee je een volgende stap in je ontwikkeling kunt maken en handvatten krijgt om vanuit jouw managementrol bij te dragen aan een betere wereld? Dan is het Advanced Leadership & Management Programma voor jou.

Download brochure Advanced Leadership & Management Programma »

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.