Governance

PO-Raad congres: Kennis van morgen

Door Marc Vermeulen | 30 juni 2015 | 1 min lezen

Op het jaarlijkse congres van de PO-Raad op 12 juni 2015 gaven Arco van de Ven, Marc Vermeulen en Pieterjan van Delden (allen onderzoekers van het GovernanceLAB) ieder een workshop of lezing rondom het thema van het congres ‘Kennis voor morgen’.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Arco van de Ven leidde een workshop over het integreren van risicomanagement in het onderwijsproces. ‘Kinderen laten leren’ is de maatschappelijke opdracht voor alle scholen in het primair onderwijs en professioneel risicomanagement stelt schoolbestuurders in staat om de risico’s die deze doelstelling in de weg staan te onderkennen, te voorkomen of de schade te reduceren.

Marc Vermeulen ging in een workshop in op de meerwaarde van een ‘lerend netwerk’ voor het werken in het primair onderwijs en de noodzaak om te werken aan een cyclus van kwaliteitszorg. Hij bepleitte een integratie van peerreview en kennisontwikkeling als manier om meer vertrouwen en gezag in de sector te vestigen.

Pieterjan van Delden hield een lezing over de effectiviteit van samenwerking en netwerken. Onderwijsorganisaties zijn vanuit historisch oogpunt niet zo gericht op externe samenwerking. Dat wordt met brede scholen en passend onderwijs steeds meer nodig en daartoe moeten scholen omschakelen van defensieve naar offensieve samenwerkingsstrategieën.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.