Accounting, finance & control

Belangrijke vraagstukken voor een register controller

Door Michael Corbey | 7 november 2014 | 2 min lezen

Prestatiebeloning, risicomanagement en regelgeving zijn de drie belangrijkste vraagstukken waar registercontrollers zich de afgelopen jaren mee bezig hebben gehouden.

In de TIAS Executive Master of Finance and Control / Register Controller (EMFC) zijn deze vraagstukken alle 24 leergangen aan bod geweest. “Zowel inhoudelijk (wat houdt de regelgeving in?) als ook kritisch (bereikt de regelgeving het gewenste doel?)”, zegt professor Michael Corbey, Academic Director van de opleiding.

Is er veel veranderd in die voorafgaande 24 jaar?

“Zeker wel, maar pas op. We praten niet over 24 jaar want er starten twee leergangen per jaar, één in Tilburg (september) en één in Utrecht (februari). De Utrecht variant is overigens minder bekend. Ik ben betrokken bij de opleiding sinds begin 2001. We praten dus over 13 jaar.”

Dat is nog een hele tijd.

“Klopt. Ik schrik er haast zelf van. Als je praat over belangrijke vraagstukken in deze periode, dan zie ik er minstens drie. Mijn oratie ging over prestatiebeloning, dat was begin 2000 nog een redelijk onschuldig onderwerp, maar ik meende dat er over dit complexe vraagstuk (ook maatschappelijk) te eenvoudig werd gedacht. Helaas werd ik in de jaren erna in het gelijk gesteld. “

Dat mag u wel zeggen. En het tweede vraagstuk?

“Risicomanagement in brede zin. Ook al vóór de crisis van 2008 zie je naar aanleiding van de financiële schandalen (die soms mede veroorzaakt werden door prestatiebeloning) een enorme golf van inspanningen en regelgeving die erop gericht is allerlei ondernemingsrisico’s te mitigeren. Laat staan na 2008. Dit brengt enorme kosten met zich mee. Je kunt je afvragen of de maatschappij op macroniveau niet beter af is door af en toe een ramp als Enron te accepteren (met alle kosten van dien) dan nog méér kosten te maken voor risicomanagement waarbij je uiteindelijk toch niet weet of je de ramp wel zult afwenden. Denk hierbij ook aan de discussie rond regelgeving als Sarbanes-Oxley. Let wel: ik praat hier op macroniveau. “

Is regelgeving dan uw derde vraagstuk?

“Ja. Waar ik me nu zorgen over maak, is de paradoxale impasse die we bereikt hebben met een overvloed aan regelgeving die als gevolg van zaken als prestatiebeloning en risicomanagement is ontstaan. Het is bekend dat regelgeving een extrinsieke motivator is. De maatschappij vraagt echter in steeds meer sectoren (denk aan de banken) om intrinsiek gemotiveerde medewerkers die willen bijdragen aan een hoger doel dan zichzelf. Regelgeving staat daarbij in de weg, net als prestatiebeloning. Het antwoord zou moeten zijn: méér vertrouwen en minder regels. Maar, is de maatschappij hier al aan toe? Is de maatschappij bereid bijvoorbeeld bankiers minder regels op te leggen in het vertrouwen dat ze dan beter zullen bijdragen aan een stabiel en dienstbaar bankwezen? Ik zou haast zeggen: de vraag stellen is hem beantwoorden.”

Deze onderwerpen komen aan de orde in de opleiding tot Register Controller?

“Ja, zowel inhoudelijk (wat houdt de regelgeving in?) als ook kritisch (bereikt de regelgeving het gewenste doel?). De opleiding is daardoor een zwaar tweejarig parttime traject voor academici met praktijkervaring. Ondanks deze zwaarte, ervaren de deelnemers het traject als uiterst leerzaam, zinvol en leuk.”

Leuk?!?

“Ja! Ik ontving laatst van een leergang afgestudeerden een fraai professioneel vormgegeven boekje waarin ze verslag doen van alle komische momenten en opmerkingen van deelnemers en docenten die ze hadden verzameld gedurende twee jaar. Als dat geen bewijs is…”

PE punten voor accountants en controllers

Bent u accountant of controller en wilt u PE-punten (PE-uren) behalen? Bekijk het programma aanbod PE-punten accountants en controllers.

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.