Governance

Aandeel vrouwen in top stabiliseert

Door Mijntje Lückerath | 1 september 2023 | 2 min lezen

Na enkele jaren van groei stabiliseert het aandeel vrouwelijke commissarissen en bestuurders. Het percentage vrouwelijke commissarissen ging van 38% naar 39% en is geen punt van zorg meer. Voor het tweede jaar op rij blijft ook het percentage vrouwelijke bestuurders vrijwel gelijk (15%), en dit is nog ver van een evenwichtige m/v-verdeling. 

De jaarlijkse Female Board Index 2023 toont de percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij de 88 Nederlandse beursondernemingen. De Female Board Index werd voor de 17e keer opgesteld door hoogleraar Corporate governance Mijntje Lückerath aan TIAS School for Business and Society (Tilburg University). De peildatum is 31 augustus 2023. 

Commissarissen: Quotum-wet

Sinds 2022 is een wettelijk quotum van toepassing van minimaal 33% vrouw en 33% man in de raden van commissarissen (rvc) van de beursondernemingen. Benoemingen in strijd met het quotum zijn nietig. Tot 2020 was een wettelijk streefgetal van 30% vrouwen en mannen in zowel de rvc als de raad van bestuur (rvb) van kracht. Omdat het een streefgetal betrof, was hierop geen sanctie van toepassing.

Van de 88 beursgenoteerde ondernemingen voldoen er nu 79 aan het voorgestelde wettelijk quotum van minimaal een derde vrouw en minimaal een derde man in de rvc (2022: 72). Alle AEX, midcap (AMX) en small cap (AScX)- fondsen voldoen aan het quotum. De negen kleine, lokale beursondernemingen die niet voldoen, moeten gezamenlijk 10 vrouwen benoemen. Zij zijn overigens niet in overtreding omdat zij geen van allen nieuwe commissarissen benoemd hebben dit jaar.

Bestuurders: aandacht verslapt

Tot 2021, ten tijde van het streefgetal, nam ook het percentage vrouwelijke bestuurders langzaam maar zeker toe. In 2020 was bijvoorbeeld 28% van de nieuwe bestuurders een vrouw, in 2023 is dit gedaald naar 13% (2022; 16%) waardoor de groei van het aandeel vrouwelijke bestuurders achterblijft. Van de 30 nieuwe bestuurders waren er vier een vrouw. Er vertrokken ook drie vrouwelijke bestuurders, alle drie na slechts één termijn. 61 ondernemingen hebben geen vrouw in de rvb, terwijl deze bedrijven het afgelopen jaar wel 14 nieuwe bestuurders benoemden. Lückerath-Rovers: “Het lijkt alsof de aandacht voor genderdiversiteit in de rvb aan het verslappen is en het beoogde vliegwieleffect dat meer vrouwen in de rvc zou moeten leiden tot meer vrouwen in de rvb vooralsnog uitblijft”. 

Best presterende ondernemingen

20 ondernemingen hebben op dit moment een rvc én een rvb die uit meer dan 33% vrouwen bestaat. Net als vorig jaar staat Wolters Kluwer bovenaan, daar is de helft van de rvb een vrouw en 67% van de rvc. Bij Arcadis en NSI zijn beide raden precies gelijk verdeeld. De laatste plaatsen zijn, net als vorig jaar, voor acht relatief kleine, veelal inactieve beursfondsen, waaronder GeoJunxion en Value8, met geen enkele vrouw in rvb noch rvc.

Ga voor het volledige onderzoek naar het dossier Female Board Index.

Mijntje Luckerath RoversOVER MIJNTJE LÜCKERATH-Rovers

Prof.dr. Mijntje Lückerath-Roversis Hoogleraar Corporate Governance bij TIAS School for Business and Society en Tilburg University en als Academic Director betrokken bij verschillende TIAS programma’s, zoals het Commissaris en Toezichthouder Programma, het Beginnend Commissaris en Toezichthouder Programma en het Women Corporate Directors Program.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.