Governance

9 vrouwen in CvB van Nederlandse universiteiten

Door Mijntje Lückerath | 4 juni 2014 | 1 min lezen

Van alle 42 leden van het College van Bestuur bij de universiteiten zijn er 9 vrouw, hetgeen neerkomt op gemiddeld 21%. In de Raden van Toezicht geldt dat 24 van de 74 leden (32%) vrouw is. Dit constateert prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers in het rapport 'M/V-verdeling in bestuur en toezicht bij universiteiten en Universitair Medisch Centra'. Lückerath schreef het rapport in opdracht van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Raden van Toezicht hebben nauwelijks vrouwelijke voorzitters: van de 14 leden is er slechts 1 vrouw (7%). 6 van de 8 UMCs (75%) hebben geen enkele vrouw in de Raad van Bestuur. Twee UMCs hebben één vrouw in de Raad van Bestuur. Bij de Raad van Toezicht is het beeld iets positiever. Alle 8 UMCs hebben minimaal 1 vrouw in de Raad van Toezicht. Bij 6 Raden van Toezicht zijn er 2 vrouwen lid. Echter voor alle Raden van Toezicht geldt dat de vrouwelijke leden in de minderheid zijn.

Er is duidelijk nog een slag te slaan, constateert de LNVH naar aanleiding van het rapport van Lückerath. Zij stellen daarom een wettelijke verplichting van minimaal 30% vrouwen - en overigens ook minimaal 30% mannen - in bestuur en toezicht van universiteiten en UMCs voor.

Lees meer

M/V-verdeling in bestuur en toezicht bij de Nederlandse universiteiten en UMC's, Mijntje Lückerath (2014)
LNHV: 'M/V-verdeling in bestuur en toezicht bij de Nederlandse universiteiten en UMC's' (2014)

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.