Governance

3 manieren om naar overgangen in onderwijs te kijken

Door Sietske Waslander | 30 mei 2016 | 1 min lezen

Prof. dr. Sietske Waslander, hoogleraar Sociologie aan TIAS, verzorgde op woensdag 25 mei 2016 de keynote voor een conferentie van de Stichting van het Onderwijs. Ze schetste drie denkrichtingen om naar overgangen in het onderwijs te kijken.

De conferentie bracht het hele onderwijs bij elkaar, van het primair onderwijs tot en met de universiteiten, om de doorstroom tussen onderwijssectoren te verbeteren. De conferentie vond plaats onder het het thema: 'Elk talent telt. Een doorlopende lijn van talentontwikkeling'.

Trilemma

Na een introductie door minister van Onderwijs Jet Bussemaker schetste Sietske Waslander in haar keynote de belangrijkste spanningsvelden rond de doorlopende leerlijnen en de overgangen in ons onderwijsstelsel. Het verbeteren van de doorstroom in het onderwijs stuit al snel op het trilemma tussen kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. Passend bij het karakter van een trilemma, waren de aanwezigen van de conferentie gelijkelijk verdeeld over de vraag welk van die drie nu het grootste probleem vormt.

Drie denkrichtingen

Waslander prikkelde de aanwezigen met drie denkrichtingen om op een andere manier naar overgangen in het onderwijs te kijken: de rijbewijs-variant, de Lundia-variant en de sportclub-variant.

  • De rijbewijs-variant stelt harde eisen aan 'de oversteek' tussen de verschillende onderwijssectoren. Toeten en assessments zijn het rijbewijs om die oversteek te mogen maken.
  • In de Lundia-variant raken sectoren als zwaluwstaarten met elkaar verbonden, omdat onderdelen van de ene onderwijssector zijn te combineren met onderdelen van de andere sector. Het doorvoeren van deze variant heeft grote consequenties voor de organisatie van het onderwijs.
  • De sportclub-variant gaat uit van het integreren van de sectoren. Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij kunstopleidingen, waar mbo- en hbo-opleidingen bij elkaar zijn gebracht.

De drie varianten maken verschillende vormen van variëteit en verscheidenheid in het onderwijs mogelijk. Voor iedere variant gelden echter ook heel verschillende consequenties als het gaat over de governance.

Raadpleeg hier de uitgeschreven tekst van de keynote-presentatie van prof. dr. Sietske Waslander.

Onderwijsbestuur in 1 dag

Wilt u zich oriënteren op de functie van onderwijsbestuurder, kom dan naar de 'One Day Masterclass' op 28 november 2016 in Utrecht. 

Details en programma

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.