Strategy, Innovation & Leadership

Zijn managementvraagstukken altijd tegenstrijdig?

Door Ron Meyer | 3 december 2018 | 1 min lezen

Organisaties veranderen in een ongekend tempo. Aan jou als manager de uitdaging om je organisatie en mensen hier doorheen te loodsen. Je maakt keuzes en geeft de kaders aan, zodat je mensen de beste resultaten boeken. Maar wat maakt het maken van de juiste keuzes zo lastig? Waarom worstelen managers hier dagelijks mee? Volgens Ron Meyer, hoogleraar bij TIAS School for Business and Society, komt dat omdat de belangrijkste managementvraagstukken paradoxen zijn. 

Een paradox is per definitie niet oplosbaar— er is niet één juiste keuze. Door deze paradoxen te (her)kennen, ben je beter in staat de context van je vraagstuk te begrijpen. Dat geeft je houvast bij het oplossen van het vraagstuk en het maken van keuzes. De belangrijkste managementparadoxen op een rij:

#1 De horizontal design paradox

Wat werkt het beste? Integratie van afdelingen of divisies of juist differentiatie? Voor allebei is veel te zeggen. Vaak zie je bij goed geïntegreerde units meer samenwerking en efficiëntie, terwijl differentiatie meer ‘responsiviteit’ brengt.

#2 De vertical design paradox

Ga je de doelen voor jouw organisatie halen door control of door empowerment? Past een top-down benadering of haal het meeste uit zelfsturende teams? Je wil je mensen de ruimte geven om het werk naar eigen inzicht te doen, maar hoe houd je dan grip op de resultaten?

#3 De ontwikkelingsparadox

Deze paradox gaat over gecontroleerd plannen versus het ontvouwen van ideeën tijdens de rit. Een helder en goed onderbouwd plan geeft houvast en focus, maar wat is die onderbouwing een half jaar later nog waard? Omgekeerd: geven nieuwe ideeën niet teveel afleiding en hoe houden we dan overzicht?

#4 De veranderingsparadox

Verandering is het nieuwe normaal. Deze paradox gaat over de manier waarop je verandering doorvoert. Gooi je het stuur ineens om of pak je het meer ‘evolutionair’ aan? Hoe krijg je enerzijds alle neuzen dezelfde kant op en hoe zorg je er anderzijds voor dat je organisatie niet de boot mist?

Zoeken naar balans

Er zit veel speelruimte tussen deze paradoxen. Het gaat erom dat je de voordelen van beide uitersten benut. Daarom is momenteel bij veel organisaties het meer agile, of wendbaar, worden een centraal thema.

Met een inspirerend whitepaper brengt TIAS je inzicht waarom je juist in deze tijd aan de slag moet met wendbaar leiderschap. Download het whitepaper en ontdek wat dit voor jouw rol als leider betekent. 

Download het whitepaper

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.