Strategy, Innovation & Leadership

Welke leiderschapsstijl past bij jou?

25 oktober 2019 | 2 min lezen
Leiding geven is een vak dat om vaardigheden vraagt waarin je je kunt ontwikkelen, zoals effectief communiceren en de teamdynamiek aansturen. Maar welke stijl je uiteindelijk als leidinggevende gebruikt, kan sterk uiteenlopen en is onder meer afhankelijk van de aard van de organisatie, de marktomstandigheden en vooral jouw persoonlijke eigenschappen. Als leider moet je dicht bij jezelf blijven. Jouw leiderschapsstijl moet daarom op jouw kracht en kwaliteiten geënt zijn. Door je in verschillende leiderschapsstijlen te verdiepen, kun je je eigen mogelijkheden beter blootleggen.


Wij onderscheiden de volgende vijf leiderschapsstijlen: dominant, visionair, dienend, gepassioneerd en coöperatief leiderschap. De diverse leiderschapsstijlen verschillen onderling erg van elkaar en bij ieder type horen andere vaardigheden. Lees hieronder welke vaardigheden horen bij de verschillende leiderschapsstijlen.

#1 Dominant leiderschap

De dominante leiderschapsstijl vraagt om een diepgaande betrokkenheid met wat zich op jouw afdeling of team afspeelt, en veel kennis van zaken. Als je dominant bent zonder dat je de problematiek goed kent, sla je de plank mis en verlies je je geloofwaardigheid. Onderdeel van deze stijl is dat je het goede voorbeeld geeft als het gaat om hard werken en afspraken nakomen. Als je hoge eisen aan je medewerkers stelt, moet je ze ook aan jezelf stellen.

#2 Visionair leiderschap

Bij visionair leiderschap streef je ernaar om bewust voorop te lopen. In je ambitieuze doelen moet je de mensen in en rond je organisatie meenemen. Dat vergt veel: alle stakeholders in je visie betrekken, open en consistent zijn zonder in dogma’s te vervallen én de rug recht houden als er discussie is en tegenwind opsteekt. Als je medewerkers en omgeving je doelen delen, kun je veel energie losmaken.

#3 Dienend leiderschap

Dienend leiderschap is gericht op het faciliteren van de ontwikkeling van je medewerkers. Dienend leiderschap vereist een coachende houding. Leiders moeten goed kunnen luisteren, de tijd nemen voor hun medewerkers en ze in het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen ondersteunen. Daarbij moet je als leider voorbeeldgedrag laten zien en in staat zijn om de missie en strategie van de organisatie naar de afdelingsdoelstellingen te vertalen. Om empathie naar je mensen op te kunnen brengen moet je niet alleen hun sterke én zwakke eigenschappen accepteren, maar ook die van jezelf.

#4 Gepassioneerd leiderschap

Met gepassioneerd leiderschap bouw je een diepe relatie met je medewerkers op. Jullie onderlinge band versterkt de motivatie. Maar om het op authentieke manier te doen, moet je stevig in je schoenen staan. Je moet veel van jezelf laten zien, niet alleen wat je wilt en waar je goed in bent, maar ook wat je minder goed kunt. Bovendien moet je tegenspraak durven vragen.

#5 Coöperatief leiderschap

Bij coöperatief leiderschap zijn strategie en het beleid van de organisatie een co-creatie van verschillende stakeholders: medewerkers, klanten, leveranciers en andere betrokkenen zitten regelmatig met zijn allen om de tafel om de gang van zaken te bespreken.
Bij deze stijl komt de instelling van openheid, interesse en waardering tegenover de mensen duidelijk tot uiting. De leidinggevende maakt de medewerkers ervan bewust dat ze projecten enkel samen ten uitvoer kunnen brengen.

Leiderschapsontwikkeling

Om echt impact te maken op je organisatie moet je aan de slag met leiderschapsontwikkeling. Dat begint met het ontdekken van je eigen stijl. De stijl ontwikkelen die bij je past maakt jouw leiderschap overtuigender. Dat hoef je niet alleen te doen. Professionele organisaties zoals TIAS School for Business and Society kunnen je daar bij helpen.

Welke leiderschapsstijlen hebben bekende leiders Jeff Bezos (CEO Amazon), Sheryl Sandberg (COO Facebook) en Ineke Kooistra (CEO YoungCapital)? Dat lees je ons gratis whitepaper ‘Onderscheidend leiderschap: Vijf uiteenlopende leiderschapsstijlen en hoe je ze ontwikkelt.’

Download whitepaper

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.