Health

Webinar: Vertrouwen in de zorg

Door Peter van der Voort | 10 maart 2015 | 1 min lezen

Hoe kunnen managers in een zorgorganisatie zorgen voor vertrouwen? Deze vraag beantwoordt prof.dr. Peter van der Voort, hoogleraar Healthcare aan TIAS en academic director van de Executive Master of Health Administration (MHA).

Beeld: © Nationale Beeldbank

Vertrouwen in de zorg is onmisbaar, zegt Van der Voort. "Patiënten laten zich alleen behandelen als zij er vertrouwen in hebben dat de zorg goed is en dat de zorgverleners de juiste intentie hebben. Dat zorgverleners deskundig zijn en integer, geloofwaardig, oprecht en betrouwbaar. Deze elementen van vertrouwen moeten, behalve in de directe hulpverleners evenzo terug te vinden zijn in de zorgverlenende instantie en zelfs in het zorgstelsel als geheel en daarmee in de overheid. Ook zorgverleners moeten elkaar onderling vertrouwen om van elkaars expertise gebruik te kunnen maken."

 

Kennisgebieden