Strategy, Innovation & Leadership

Webinar: Beheren van de koele keten

Door Freek Aertsen | 10 oktober 2013 | 1 min lezen

Het transport van temperatuurgevoelige producten gaat gepaard met vele uitdagingen. Edwin W. Kalischnig is Secretary General van de Cool Chain Association. Tijdens een webinar op 17 oktober ging hij in op deze uitdagingen en enkele van de oplossingen.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Wat is Cool Chain Management?

“De ‘koele keten’ of ‘temperatuurgevoelige aanvoerketen’ verwijst naar dat deelgebied van de volledige aanvoerketen dat zich bezighoudt met de productie, opslag en distributie van producten waarvoor een zekere mate van temperatuurregeling is vereist om de voornaamste kenmerken en bijbehorende waarde ervan te behouden. Denk bijvoorbeeld aan voedsel, bloemen, geneesmiddelen & producten voor de gezondheidszorg.
Een veelvoorkomend temperatuurgebied voor geneesmiddelen is 2-8 °C; dat is een krap bereik.”

Meer overdrachten, meer risico's

Welke uitdagingen brengt het transport van bederfelijke waren met zich mee?

“Temperatuurschommelingen kunnen moderne wonderen van de geneeskunde waardeloos maken of het voedsel dat wij eten transformeren tot een gevaar voor de gezondheid. Hoe vaker producten tijdens transport worden overgeslagen, hoe groter het risico. Wat gebeurt er als producten worden vastgehouden door de douane of als een vliegtuig dat reeds op de landingsstrook staat vertraging oploopt? Verplaats je de producten dan of niet? Zelfs als de vertraging beperkt is? De temperatuur op een koelschip is beter te beheersen, maar transport door de lucht is sneller. Risicomanagement wordt cruciaal."

Communicatie kan beter

Wat is er mogelijk?

“Onderzoek door de Jacobs University of Bremen toont verliezen tot 30% aan als gevolg van temperatuurafwijkingen in de koele keten, maar er zijn vele mogelijkheden om dit getal terug te dringen. De Cool Chain Association – waarvan ik de Secretary General ben – is een non-profitorganisatie met als doel verspilling terug te dringen en de kwaliteit, efficiëntie en waarde van de temperatuurgevoelige aanvoerketen te verbeteren door verticale & horizontale samenwerking, voorlichting en innovatie onder onze leden en belanghebbenden te faciliteren en mogelijk te maken. Wat bijvoorbeeld beter kan is de communicatie tussen de verschillende bedrijven in de keten en het verkrijgen van inzicht in waar en waarom dingen misgaan. Nieuwe technologieën kunnen helpen, maar toetsing van innovaties is vereist alvorens deze in te zetten. Wat is het effect van RFID-radiogolven op actieve ingrediënten in medicijnen of op de apparatuur van een vliegtuig? Dat moet worden onderzocht alvorens de technologie te gebruiken.
Nieuwe oplossingen kunnen, zodra zij eenmaal beschikbaar zijn, interessante nieuwe mogelijkheden bieden. Zo ontwikkelde de University of Hamburg bijvoorbeeld een algoritme om de resterende houdbaarheidsperiode van een product te berekenen op basis van de temperatuurgeschiedenis. In plaats van First-In-First-Out (FIFO) of LIFO kunnen logistieke processen hierdoor nu worden ondersteund op basis van ‘First-Expired-First-Out’ (FEFO), wat zijn weerslag kan hebben op alle betrokken partijen.
Met het vervoer door de mondiale keten van bederfelijke waren en producten voor de gezondheidswetenschap zijn miljarden dollars gemoeid, dus er staat nogal wat op het spel. Tijdens dit webinar ga in nader in op oplossingen voor en innovaties binnen dit uitdagende deelgebied van Supply Chain Management.”

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.