Accounting, finance & control

Van de Ven lid van Raad van Tucht VRC

Door Arco van de Ven | 9 februari 2015 | 1 min lezen

Arco van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening aan TIAS, is per 1 januari 2015 toegetreden tot de Raad van Tucht van de Vereniging van Registercontrollers (VRC). Van de Ven is benoemd voor een periode van 4 jaar. De Raad van Tucht bestaat uit 7 personen.

De Raad van Tucht van de VRC ziet toe op de naleving van de door de Vereniging gehanteerde gedragscode. De Vereniging richt zich op het bevorderen van een goede beroepsuitoefening van academisch gevormde controllers. De VRC heeft meer dan 3500 leden.