Strategy, Innovation & Leadership

TIAS inspireert nieuwe leiders voor business én society

2 november 2016 | 1 min lezen

De wereld na de financiële crisis vraagt om nieuwe leiders. Leiders met een doel, die inzetten op business with a purpose. TIAS School for Business & Society ziet het als haar rol én verantwoordelijkheid om deze nieuwe leiders op te leiden.

Om studenten te inspireren nodigt TIAS met regelmaat mensen uit het bedrijfsleven uit, die kunnen vertellen over wat hun organisatie doet op het gebied van duurzaamheid. Zo was onlangs CEO Marc Zwaaneveld van afvalverwerker Van Gansewinkel te gast. Hij vertelde over hoe Van Gansewinkel omgaat met de materialen die ze verkrijgen. ‘Afval bestaat niet. Alles gaat zoveel mogelijk terug in de waardeketen. We streven naar 100% recycling,’ aldus Zwaaneveld. Op het gebied van leiderschap vertelde hij hoe iedereen binnen het bedrijf, van laag tot hoog, inspraak had in de processen. Zo kon hij het beste horen wat er niet goed ging en hoe zaken verbeterd konden worden. 
Corporate Responsibility Manager Maaike Kokke van jeansfabrikant G-Star legde studenten uit dat het maken van jeans behoorlijk belastend is voor mens en milieu. Zij vertelde hoe het proces van duurzamer werken bij G-Star verliep, zowel voor de waardeketen, het product, de organisatie als de gemeenschap. 

Verantwoord leiderschap

Nieuw leiderschap draait steeds meer om het vinden van zakelijke oplossingen voor maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld bij energievraagstukken en milieukwesties. Verantwoord leiderschap behelst dat ondernemers rekening houden met en respect tonen voor alle betrokkenen – de stakeholders - binnen de keten. En dat ze kiezen voor duurzame oplossingen voor de lange termijn die winst opleveren voor alle partijen. Het element van samenwerking komt hierin terug. Innovatie en duurzaamheid lijken inmiddels twee kanten van dezelfde medaille te zijn. Veel innovaties zijn bedoeld om duurzame verbeteringen aan te brengen. Dat zien we bijvoorbeeld terug in oplossingen om de CO2-uitstoot terug te brengen, maar ook in materiaalkeuze en -gebruik.

Word een nieuwe leider

TIAS School for Business and Society stelt samenwerking, verantwoord leiderschap, innovatie en nieuwe businessmodellen centraal. Word een nieuwe leider. En schrijf je in voor een van onze programma’s. Heb je vragen? Neem dan contact op met Petra Mouthaan, Manager Corporate Relations, 013 466 39 71 of p.mouthaan@tias.edu

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.