Health

Theo Poiesz is directeur Provinciale Raad Gezondheid

Door Theo Poiesz | 24 februari 2015 | 1 min lezen

Theo Poiesz is per 1 januari directeur/hoogleraar bij de Provinciale Raad Gezondheid Brabant. Poiesz is als hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management verbonden aan TIAS School for Business and Society.

Voor de Provinciale Raad Gezondheid gaat Poiesz een dag in de week aan de slag als inhoudelijk boegbeeld naast voorzitter Frank Petter en zal hij strategische contacten behartigen. Poiesz volgt in deze functie Mariet Paes op.

Eerder was hij hoogleraar Psychologie van de Reclame en hoogleraar Marketing, de beide laatste parttime. Hij is onderzoeker en (gast)docent geweest aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Theo Poiesz schreef een achttal boeken, tientallen boekbijdragen en ruim honderd wetenschappelijke en professionele artikelen.

Zijn belangstelling is breed en betreft thema's als strategie, marketing, klantgerichtheid en gedragsmanagement. Binnen deze thema's probeert hij complexe vraagstukken te reduceren tot een hanteerbare omvang en structuur. Ook gaat hij na hoe inzichten uit theorie en praktijk te combineren zijn. Regelmatig treedt hij op als adviseur, coach en spreker. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Breburg van 2003 tot 2012.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.