Prof.dr. Theo Poiesz

Prof.dr. Theo Poiesz

Professor Emeritus
Expertisegebieden: Management & Organisation (Organisational Behaviour), Marketing (Consumer Behaviour, Strategy)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=HcRyzVabLUM
Theo Poiesz (1952) is hoogleraar Economische Psychologie bij TIAS, faculteit en b.v. van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. Eerder was hij hoogleraar Psychologie van de Reclame, hoogleraar Marketing en hoogleraar Healthcare Management, alle drie part-time. Hij is onderzoeker en (gast)docent geweest aan de Nederlandse universiteiten, de Eastern Michigan University, de University of Iowa en de Göteborg University. Professor Poiesz is een consultant in verschillende marksectoren en is gespecialiseerd in gedragsverandering en –beïnvloeding, de interface tussen marketing en psychologie, en de implementatie van strategie. Theo Poiesz schreef een tiental boeken, tientallen boekbijdragen en ruim honderd wetenschappelijke en professionele artikelen. Regelmatig treedt hij op als adviseur, coach en spreker. Zijn belangstelling is breed en betreft thema’s als strategie, ontwikkeling van marketing, ontwikkeling van zorg, klantgerichtheid en gedragsmanagement. Binnen deze thema’s probeert hij complexe vraagstukken te reduceren tot een hanteerbare omvang en structuur. Ook gaat hij na hoe inzichten uit theorie en praktijk te combineren zijn. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Breburg van 2003 tot 2012. Vanaf 2015 is hij part-time (0.2 fte) wetenschappelijk directeur van BrabantAdvies, een adviserend instituut voor Gedeputeerde en Provinciale Staten van Brabant.

Publicaties

  • Poiesz, T. (2014). Redesigning Psychology; in Search for the DNA of Behavior. Hove, UK, Eleven/Pavilion, 223 pp.
  • Nederstigt, J. & Poiesz, T. (2014). Consumentengedrag. Noordhoff Uitgevers, Revised 6th edition, 478 pp.
  • Poiesz, T. & Welling, N. (2012). Help, mijn patiënt is tevreden. Den Haag, Boom Lemma.
  • Poiesz, T. & Van Raaij, W.F. (2008). Future Consumer Behaviour; Introducing the Virtual Guardian Angel. Camberley, UK, Edward Elgar, 228 pp.
  • Nederstigt, J., & Poiesz, T. (2006). Consumentengedrag (4th ed.). Groningen, Nederland: Wolters Noordhoff.
  • Poiesz, T., & Van Raaij, F. (2002). Synergetische Marketing; over de oorzaken en gevolgen van veranderend consumentengedrag. Amsterdam, Nederland: Pearson/ Prentice Hall/ Financial Times.