Health

Technologische armoede in de zorg levert rijkdom op

Door Peter van der Voort | 22 maart 2016 | 2 min lezen

Je bankzaken, belastingaangifte en zelfs je boodschappen doe je tegenwoordig via internet. Hoe vreemd is het dan dat werkers en bezoekers in de zorg nog steeds technieken uit de vorige eeuw gebruiken in hun onderlinge communicatie? Beschikking over patiëntgegevens zou geen probleem moeten zijn in het huidige informatietijdperk, schrijft prof. dr. Peter van der Voort, Academic Director van de TIAS Executive Master of Health Administration, in deze column.

Het is een vreemde gewaarwording anno 2016: patiënten die worden overgeplaatst naar een ander expertisecentrum, krijgen een geprinte brief mee die weer moet worden gescand om in het lokale dossier terecht te komen. Familieleden die willen weten hoe het hun dierbare ‘s nachts in het ziekenhuis is vergaan, moeten de afdeling bellen, met alle wachttijden en doorverbinden van dien. Omslachtig, inefficiënt en incompleet.

Om goede zorg te leveren, is het essentieel om over informatie te beschikken. Dat moet toch geen probleem zijn in het huidige informatietijdperk? Achtergrondkennis is ruim bereikbaar voor de medische sector, zeker nu steeds meer tijdschriften 'open access' beschikbaar zijn. Mijn kinderen kunnen zich geen wereld meer voorstellen zonder computers, internet en Wikipedia. Toch is beschikking over patiëntendata nog steeds niet vanzelfsprekend.

In bekende ziekenhuizen wordt inmiddels gewerkt met redelijk complete medische dossiers. Maar connectie met de huisartsnotities is niet zo vanzelfsprekend en connectie met andere ziekenhuizen al helemaal niet!

Spoedeisende hulp

Vooral op de spoedeisende hulp (SEH) levert dit problemen op. Vanwege concentratie van complexe acute zorg, zoals aneurysma chirurgie en intensive care, komen patiënten terecht bij een andere SEH dan die van het eigen ziekenhuis. Maar basale achtergrondkennis over de patiënt is daar niet beschikbaar, noch voor de ambulance medewerkers, noch voor specialisten zoals de SEH-artsen, chirurgen, intensivisten.

Artsen die op de spoedeisende hulp (SEH) patiënten zien die niet in dat ziekenhuis bekend zijn, hebben dus een cruciale kennisachterstand. Met als gevolg, bijvoorbeeld, reanimaties bij patiënten met een niet-reanimeren wens. Een ander voorbeeld: onduidelijkheden over ‘oude afwijkingen’ op thoraxfoto’s die een juiste diagnose en behandeling in de weg staan.

Whatsapp

Maar eureka! Deze academici sturen elkaar per Whatsapp een fotootje van een röntgenfoto, een ECG of een wond om te verifiëren of er een overeenkomst is met eerdere waarneming en om met collegae te overleggen. Een schamele oplossing voor een veel groter probleem: namelijk de afwezige kennisdeling tussen zorginstellingen. Veiligheid, privacy en concurrentie zijn sleutelbegrippen in de verklaringen hiervoor.

Al zouden patiënten willen, ze hebben geen toegang tot hun eigen dossier. Ze kunnen de voor hen nieuwe dokters dus ook geen toegang tot noodzakelijke kennis verlenen. Informeert de arts bij het andere ziekenhuis naar een oude foto of eerdere ECG, dan moet dat eerst via beveiligde kanalen georganiseerd worden. De spoedeisende patiënt kan daarop niet wachten. Dan maar even een Whatsapp-je naar een vaak bekende collega.

We kunnen dit de artsen verbieden maar daarmee komen we niet dichterbij een oplossing. Beter zou een sluitend systeem van informatie-uitwisseling zijn, het liefst met de patiënt in control en met een ingebouwde noodgreep voor spoedsituaties.

Recente vooruitgang

Gelukkig is er wel enige vooruitgang. Er zijn experimenten met online toegang tot actuele informatie over ziekenhuispatiënten voor naasten en familieleden. En met informatie over (thuis)medicatie is het nu redelijk geregeld tussen apotheek en ziekenhuis. En artsen? Ze proberen hun thuis-technieken ook in het werk omdat de zorg(organisatie) niet snel genoeg innoveert. Dat is enerzijds armoede en anderzijds een te waarderen rijkdom.

Executive Master of Health Administration

Peter van der VoortProf. dr. Peter van der Voort is Academic Director van de TIAS Executive Master of Health Administration. Deze deeltijd opleiding behandelt actuele thema's in de zorg en voorziet deelnemers van de juiste kennis en vaardigheden om hier strategisch op in te spelen. Met twaalf maanden college ontwikkelt u zich tot modern zorgmanager en strateeg.

Lees meer over deze Master

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.