Strategy, Innovation & Leadership

'Succesvol ondernemen op basis van talent en ervaring'

8 juni 2015 | 2 min lezen

Het starten van een eigen bedrijf is voor vrouwen uit de opvang of ex-gedetineerden niet mogelijk, terwijl deze groepen veel profijt hebben bij een eigen bedrijf, zegt social entrepeneur Josette Dijkhuizen. Zij is initiatiefnemer van Krachtbedrijf, een organisatie die kwetsbare groepen begeleidt naar zelfstandig ondernemerschap.

“Krachtbedrijf is een social enterprise om kwetsbare groepen uit de samenleving te begeleiden naar een eigen bedrijf. Kwetsbare groepen zijn bijvoorbeeld vrouwen die in de opvang terecht komen na huiselijk geweld of het zijn ex-gedetineerden. Deze groep vrouwen én mannen wordt door de samenleving niet erkend als ondernemer, terwijl het zelfstandig ondernemerschap voor hen goed zou werken om geld te verdienen. Denk aan eigen bedrijven als kapper, hondentrimmer of fotograaf.”

Zelfvertrouwen is laag

Waarom is het opzetten van een eigen bedrijf voor deze mensen lastig?
“Vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad, worden door de samenleving blijvend als slachtoffer gezien, niet als overlever. Deze vrouwen komen in de bijstand terecht en gemeenten willen dat ze in loondienst aan het werk gaan. Ze hebben schulden en gemeenten willen graag dat ze die aflossen. Ze krijgen de financiering niet rond om een eigen bedrijf te starten, maar dat is niet eens het grootste probleem. Je moet je voorstellen dat het zelfvertrouwen van deze vrouwen er jarenlang letterlijk uitgeslagen is. Om een bedrijf succesvol op te zetten, moet je je jezelf profileren. Je moet mensen durven uitnodigen. Deze vrouwen hebben jaren in sociale isolatie geleefd. Het is moeilijk om dat om te keren.”

Waarom past zelfstandig ondernemerschap bij deze kwetsbare groep?
“Laagopgeleide vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, hebben vaak kinderen, geen diploma’s en nog geen sociaal netwerk. Omdat ze weg zijn bij hun partner, wonen ze immers vaak ergens anders. Door het verleden, willen ze graag zelf voor hun kinderen blijven zorgen en door het ontbreken van het sociale netwerk hebben ze ook geen alternatief. Als zelfstandig ondernemer zijn ze flexibeler om hun werk ook te combineren met de zorg van hun kinderen. 
Om een succesvol ondernemer te zijn, heb je geen diploma’s nodig. Succesvol ondernemen kan op basis van talent en ervaring. Waarschijnlijk kunnen ze door minder uren te werken toch een redelijk salaris verdienen."

Hoeven niet rijk te worden

"Je moet je voorstellen dat deze vrouwen echt niet rijk hoeven te worden, ze willen vooral uit de bijstand. Zij willen een rolmodel zijn voor hun kinderen, aan zichzelf bewijzen dat ze dit kunnen. Het succes van een onderneming bepaalt een zelfstandig ondernemer niet op basis van het geld dat binnenkomt, dat blijkt ook uit mijn onderzoek waar ik 25 juni op promoveer.”

Wat leert u deze vrouwen?
“Door het traject ‘Krachtbedrijf’ willen we ervoor zorgen dat deze vrouwen sterker in hun schoenen komen te staan. We zijn geen psychologen, maar zorgen dat doordat deze mensen leren van elkaar en werken aan een ondernemersplan meer zelfvertrouwen krijgen. En ik ga langs de gemeenteloketten om toestemming te vragen om ze op deze manier uit de bijstand te halen. Dat is overigens nog niet gemakkelijk. Of een gemeente akkoord gaat, welke financiële middelen er zijn en welk traject er moet worden gelopen, verschilt per gemeente. Daar is geen touw aan vast te knopen. Het kost per gemeente wel anderhalf jaar aan onderhandelingen. Dat is niet te doen, daarom start ik dit initiatief ook in andere landen, zoals Zuid-Afrika, Marcedonië of Pakistan.”

Josette Dijkhuizen spreekt op 23 juni tijdens de informatiesessie over Krachtbedrijf, de initiatieven die ze start in het buitenland en haar promotie-onderzoek over het succes en geluk van ondernemers in Nederland. Wilt u deze sessie bijwonen, meld u dan aan.

Meld u aan voor de infosessie

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.