Health

Strategische wendbaarheid in de zorgsector belangrijk

Door Filip Caeldries | 27 maart 2018 | 2 min lezen

‘Er komt nogal wat af op de zorgsector, niet op de laatste plaats de technologische uitdagingen. En dat vereist de nodige strategische wendbaarheid van organisaties, ‘ zegt prof. dr. Filip Caeldries. Op 5 april is hij een van de sprekers tijdens de inspiratiesessie ‘Redesign van zorgprocessen, van praten naar doen!’

‘De uitdaging ligt hem niet in de technologie, maar in het aanpassen van organisaties,’ vertelt Caeldries verder: ‘Want hoe werken we? En hoe gaan we met elkaar om? Vanuit de literatuur kennen we de organisatorische randvoorwaarden voor strategische wendbaarheid.’

Welke randvoorwaarden zijn dat?

‘Er zijn er drie:  

  1. Sensing: Houd als organisatie je oren en ogen open voor alles wat rondom jou beweegt. Strategisch wendbare organisaties zijn heel sterk naar buiten gericht waardoor zij heel snel signalen kunnen oppikken. Het oppikken van signalen komt niet vanzelf. Daar zijn verschillende methodes voor. Zoals experimenteren, daarmee kun je heel snel informatie verzamelen over wat werkt en niet werkt. Een andere manier om snel informatie te verzamelen is luisteren naar mensen die zich de periferie van de eigen organisatie bevinden. Tijdens de inspiratiesessie komt een aantal do’s and don’ts aan bod die te maken hebben met informatiemanagement.

  2. Mobilizing: Je kunt ogen en oren hebben, maar als je er geen opvolging aan geeft dan gebeurt er alsnog niets. Als je veel ziet en hoort, dan dien je daar opvolging aan te geven in termen van het snel en flexibel alloceren van je schaarse middelen. Het is belangrijk om snel beslissingen te kunnen nemen, dat komt niet vanzelf. Een strategisch wendbare organisatie heeft geïnvesteerd in snelle besluitvormingsprocessen.

  3. Unity: Het laatste dat je je kunt permitteren in een snel veranderende omgeving - waar onder meer de zorgsector nu in zit - is verdeeldheid in de topmanagementlagen. Dat leidt tot immobilisme en machtsspelletjes. Een hoge mate van eenheid in de topmanagementregionen van de organisatie is een absoluut noodzakelijke voorwaarde. Dat wil niet zegen dat iedereen het altijd maar met elkaar eens moet zijn, maar wel dat we op constructieve wijze met elkaar kunnen praten. Zodra er een beslissing genomen is, ga je er ook voor. Dit is heel interessant en uitdagend voor de zorgsector. Dat je geen verdeeldheid kunt permitteren in topmanagementlagen speelt niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook in de volledige keten. Dat is er waar de zorgsector zich mee geconfronteerd ziet. Er zijn namelijk zoveel stakeholders bij betrokken dat een gebrek aan eenheid wel eens heel zuur zou kunnen opbreken. ‘

TIAS en VanBerlo zijn in januari 2018 een strategische samenwerking aangegaan, om elkaar te versterken in het ontwikkelen en implementeren van andere maatschappelijke oplossingen voor morgen. Een unieke samenwerking in het domein van onderwijsinnovatie. Wat de samenwerking brengt, kunnen stakeholders in de zorg zelf ervaren op donderdag 5 april 2018. Dan  organiseren CZ (innovatiebedrijf CbusineZ), VanBerlo en TIAS School for Business and Society de inspiratiesessie ‘Redesign van zorgprocessen, van praten naar doen!’ in het Powerhouse van VanBerlo.

Een Masterclass Design Thinking van TIAS en VanBerlo volgt in het najaar van 2018. Interesse? Neem dan contact op met Petra Mouthaan bij TIAS.

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.