Governance

Resultaten Nationaal Commissarissen Onderzoek 2012

Door Mijntje Lückerath | 1 januari 2013 | 1 min lezen

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek van 2012 richtte zich specifiek op de invloed van de diverse governancecodes op de rol van de commissaris.

Uit het onderzoek kwam een aantal opvallende bevindingen. Ten eerste ten aanzien van het maximum aantal toezichtfuncties in de Wet Bestuur en Toezicht. De commissaris is van mening dat dit wettelijke maximum voorkomen had kunnen worden als de governance codes hier meer aandacht aan hadden besteed. De commissarissen denken wel dat het wettelijke maximum bijdraagt aan de drie beoogde doelen van de wetgever (waarborgen kwaliteit toezicht, voorkomen belangenverstrengeling en doorbreken old-boys-network), maar dat dit via RvC-reglement of codes geregeld had moeten worden en niet in de wet.

Ten tweede zien de commissarissen duidelijke verbeteringen in het toezicht ten opzichte van tien jaar geleden. Een substantiële verandering zien zij voor a) de evaluatie van het eigen functioneren, b) het afleggen van verantwoording en c) duidelijke taak en rolbeschrijving. De corporate governance codes hebben hier volgens de commissaris duidelijk in bijgedragen, zij zien de grootste bijdrage van de Code in richtlijnen voor onafhankelijkheid, duidelijkheid taak en rol, evaluatie van het eigen functioneren, het afleggen van verantwoording en de interactie met de externe accountant. Niet alle actuele thema’s zijn goed verankerd in de huidige Corporate Governance Codes, indien dat niet gebeurt dreigt wetgeving.

Tot slot, momenteel zijn er te veel governance codes, elke sector een eigen code. Een kleine meerderheid van de commissarissen heeft een voorkeur voor een sectoroverstijgende code. Commissarissen bij beursondernemingen zijn juist geen voorstander van een sectoroverstijgende code; slechts 28% vindt dit wenselijk. Aan de andere kant zijn de commissarissen eensgezind dat geen van de sectoren zo specifiek is dat deze alleen geadresseerd kan worden door een eigen code per sector. Dit roept de vraag op waarom een sectoroverstijgende code dan toch niet voor iedereen wenselijk is.

Lees meer

Nationaal Commissarissen Onderzoek 2012, Auke de Bos en Mijntje Luckerath (2013)

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.