Governance

Resultaten Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011

Door Mijntje Lückerath | 1 januari 2012 | 1 min lezen

Ruim 200 commissarissen en toezichthouders van (beurs-) ondernemingen, zorginstellingen, woningcorporaties en andere organisaties hebben ook dit jaar weer deelgenomen aan het jaarlijkse Nationaal Commissarissen Onderzoek.

Hiermee geeft dit onderzoek een goede doorsnede van het profiel en de visie van de commissaris en toezichthouder in een brede context. Het onderzoek van 2011 richt zich in het bijzonder op de evaluatie van de RvC. De vragen richten zich onder andere op de wijze waarop de RvC zichzelf evalueert, hoe vaak er een evaluatie plaatsvindt, of hier externe deskundigen bij betrokken zijn en welke thema’s onderdeel van de evaluatie zijn. Daarnaast is aan de commissarissen gevraagd daadwerkelijk het functioneren van de RvC op verschillende onderdelen te beoordelen.

Lees meer

Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011, Auke de Bos en Mijntje Luckerath (2012)
Kennisgebieden