Governance

Presentatie over de geheimen van goed leiderschap

17 november 2015 | 1 min lezen

Wat kunnen we leren over leiderschap van 350 jaar Korps Mariniers? Over deze vraag ging het symposium op 16 november 2015, georganiseerd door het GovernanceLAB van TIAS School for Business and Society. Op deze bijeenkomst presenteerde Financieel Dagblad-journalist Frits Conijn zijn boek ‘Leren leiden’, een boek over de geheimen van het Korps Mariniers en daarmee van goed leiderschap.

Majoor Stefan Mastenbroek vertelde vanuit zijn ervaring over leiderschap bij het Korps Mariniers waarbij hij het belang van ‘Leadership by example’ duidelijk maakte. Verbondenheid, kracht en toewijding zijn daarbij belangrijke kernwoorden, aldus Majoor Mastenbroek. Zijn presentatie leidde tot ruime gespreksstof en discussie onder de aanwezigen, een gezelschap met een diverse achtergrond. Met de prikkelende titel ‘Mannen met een missie’ vervolgde Dr. Jan Willem Brinkman het programma. Beide heren toonden zich enthousiast over het boek 'Leren leiden' en de belangstelling voor het thema bleek ook bij de overige aanwezigen groot. De geplande paneldiscussie werd tijdens de afsluitende borrel voortgezet, waar de behoefte werd geuit een vervolg te geven aan uitwisseling van kennis en ervaring over het thema leiderschap. Een mooie opdracht aan TIAS GovernanceLAB!

Het boek ‘Leren leiden’ is te bestellen via de websites van www.bol.com of www.managementboek.nl. Het kost 16,65 (gelijk aan het oprichtingsjaar van het Korps Mariniers).

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in het symposium ‘Leiderschap sinds 1665’. Op de website https://www.leiderschapsinds1665.nl/104790 vindt u meer informatie over dit symposium  waarover Majoor Stefan Mastenbroek ons bij de boekpresentatie bij TIAS vertelde.

Kennisgebieden