Accounting, finance & control

(Ont)hefboming van kosten van eigen vermogen en financieel beleid

Door Joy van der Veer | 29 augustus 2013 | 1 min lezen

Bij het waardering van ondernemingen in een DCF-kader worden doorgaans drie methoden toegepast: Adjusted Present Value (APV), de Weighted Average Cost of Capital (WACC) en waardering van Cash Flow to Equity (CFE).

Er wordt vaak gedacht dat het gebruik van de verschillende methoden APV, WACC en CFE leidt tot afwijkende waarderingen. Wij tonen echter aan dat deze drie verschillende methoden volledig consequent met elkaar zijn, mits de (ont)hefboming van de kosten van het eigen vermogen op de juiste wijze plaatsvindt.

Het eerste deel van ons artikel laat zien hoe APV, WACC en CFE zich tot elkaar verhouden bij twee verschillende vormen van financieel beleid: een constant schuldniveau en een constante verhouding vreemd/eigen vermogen van de firma. Wij tonen aan dat de (ont)hefboming op verschillende manieren dient plaats te vinden, afhankelijk van het financieel beleid van de onderneming. De resulterende waarderingen volgens de drie methoden zullen dan gelijk zijn.

Lees meer

A Practitioners Toolkit on Valuation, de Roon, van der Veer (2013)