Accounting, finance & control

Maatschappelijke verslaggeving

Door Philip Joos | 5 september 2013 | 1 min lezen

Al eeuwenlang is de evolutie van de zakelijke (financiële) verslaggeving gekoppeld geweest aan de bedrijfscontext. In de twintigste eeuw waren de traditionele financiële verslagen vooral gericht op geldschieters, zoals banken en aandeelhouders. Er werden financiële grondslagen ontwikkeld om de activa en passiva en het winstcijfer op basis van periodetoerekening van een bedrijf inzichtelijk te maken. De specifieke boekhoudregels kregen vorm door de vraag naar en het aanbod van (financiële) informatie.

Door de financiële en economische crisis die zich in 2008 aandiende, is duidelijk geworden dat traditionele financiële verslagen de risico's en winsten van ondernemingen niet voldoende inzichtelijk maken. Financiële verslagen zijn minder nuttig bij de beoordeling of een bedrijf een duurzame toekomst heeft en een duurzame strategie nastreeft. De traditionele publicaties van bedrijven bieden belangrijke belanghebbenden, zoals medewerkers, klanten, leveranciers, lokale gemeenschappen, ngo's, etc., onvoldoende informatie. Aan de andere kant lijken de prestaties op het gebied van milieu (bv. de CO2-uitstoot), maatschappij (bv. medewerkerbetrokkenheid) en governance (bv. eerlijke managementbeloning en effectieve beheersmaatregelen) van groot belang te zijn om te doorgronden of een bedrijf een duurzame toekomst heeft en aandeelhouderswaarde stimuleert. De afgelopen jaren zijn enkele bedrijven begonnen met het uitgeven van een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-verslag. Hoewel de insteek is om relevante informatie te verstrekken aan zowel financiële als niet-financiële belanghebbenden, kampen ondernemingen met problemen aangaande de consistentie, meetbaarheid en vergelijkbaarheid met branchegenoten.

Lees meer

Verantwoordelijke bedrijfsrapportage, Joos (2013)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.