Strategy, Innovation & Leadership

Leiderschap 3.0 is sustainability leadership

Door Oscar David | 23 april 2019 | 2 min lezen

De maatschappij stelt steeds vaker eisen aan het bedrijfsleven. Veel goede professionals willen alleen nog voor duurzame bedrijven werken. Tijd voor sustainable leaders! Oscar David van TIAS School for Business and Society vertelt er alles over.

 Wat van leiders gevraagd wordt, verandert continu. Snel veranderende maatschappelijke eisen en marktontwikkelingen vragen erom dat organisaties zich steeds aanpassen. In veel grote organisaties wordt de strategie ter discussie gesteld: een hele uitdaging voor leiders!

Mensen willen niet meer verbonden zijn aan een organisatie met een negatieve impact op de maatschappij. Daardoor moeten leiders niet alleen verantwoording afleggen aan aandeelhouders en de buitenwereld, maar ook aan hun eigen mensen. De schaarste op de arbeidsmarkt maakt dat ze weinig keuze hebben.

Nieuw leiderschap

Daarom wordt het nieuwe leiderschap sustainability leadership genoemd. Leiderschap 3.0 gaat verder dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit leiderschap is erop gericht om een toekomstbestendige organisatie te bouwen, een organisatie die op de snel veranderende omgeving in kan spelen.

Duurzaamheid houdt onder andere in dat een organisatie zich rekenschap geeft van de belangen van alle stakeholders. Managers en bestuurders kunnen dat alleen realiseren als ze het innerlijke kompas laten prevaleren boven de focus op kortetermijnresultaten.

Download het gratis whitepaper 'Wendbaar leiderschap ontwikkelen'

Jouw visie

Sustainability leadership gaat verder dan een andere methode of een nieuw managementmodel. Jouw drijfveren als leider staan hier centraal. Veel leiders zijn echter gewend om de eisen van hun omgeving centraal te stellen, bijvoorbeeld de druk vanuit aandeelhouders voor winstoptimalisatie.

Wanneer je het goed doet voor de ene partij, gaat dat ten koste van andere stakeholders. Zo veel mogelijk winst maken vraagt veel van bijvoorbeeld medewerkers of het milieu. Dat brengt de nodige dilemma’s met zich mee. Om de juiste weg te vinden moet je van jezelf uitgaan: wat drijft jou en wat wil jij betekenen voor de wereld? Reactief leiderschap maakt plaats voor jouw eigen visie.

Metafoor van de zeilen

Een mooie manier om de ontwikkeling van sustainability leadership te beschrijven is de metafoor van de zeilvaart. Als leider kun je vier zeilen bijzetten om vooruit te komen, net als in de zeilvaart. Het eerste zeil symboliseert jouw waarden en drijfveren. Je moet je eigen waarden en drijfveren goed kennen om jezelf en je organisatie te sturen. Authentiek gedrag is een basisvoorwaarde voor duurzame relaties met mensen binnen en buiten de organisatie. Het tweede zeil dat je moet bijzetten, is het matchen van je waarden met de uitdagingen in de omgeving. Zo ontstaan de visie en missie die jouw leiderschap richting geven.

Open houding

Het derde zeil staat voor het opbouwen van duurzame relaties. In en buiten de organisatie. Op persoonlijke relaties gebaseerd leiderschap staat of valt met de manier waarop jij je waarden en missie op anderen overbrengt. Duurzame relaties aangaan, betekent ook dat je een open houding hebt en dat je niet negatief staat tegenover tegengeluid.

Het vierde zeil brengt al het voorgaande samen: doen waar je voor staat. Met andere woorden: jouw acties zijn in lijn met je intenties en missie.

De wind

Zonder windrichtingen geen zeilvaart. De noordenwind is de context, de omgeving die het lastig maakt om dichtbij jezelf te blijven. Deadlines en targets helpen niet echt bij het aangaan van empathische relaties met bijvoorbeeld medewerkers.

Reflectie, of wind uit het zuiden, helpt om precies deze druk te verlichten. Reflectie zorgt ervoor dat je het grotere geheel blijft overzien. Ook de wind uit het westen, inspiratie, is onmisbaar om de omgevingsdruk te verlichten. Wanneer het jou aan inspiratie ontbreekt, kun je onmogelijk anderen inspireren.

Verbinden

De wind uit het oosten, het maken van verbinding, is onmisbaar voor sustainability leadership. Als je duurzame relaties hebt opgebouwd met je collega’s en zakenpartners weet je echt wat er speelt en kun je daar adequaat op inspelen.

Zonder authentiek leiderschap geen duurzame relaties. Om je organisatie te vernieuwen, moet je eerst jezelf goed kennen.

Is jouw leiderschap toekomstbestendig?

Leiding geven vanuit macht of regels is steeds minder effectief. Ben jij klaar voor de toekomst en wil je weten hoe agile, of wendbaar, jouw eigen leiderschap is? Met een inspirerend en gratis whitepaper daagt TIAS je uit om met een nieuwe blik naar je eigen default leiderschap te kijken!

Download het whitepaper

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.