Governance

Koster analyseerde data MKB Banenmonitor

14 juli 2015 | 1 min lezen

TIAS-partner en leerstoelsponsor Van Spaendonck introduceerde de MKB Banenmonitor. Deze monitor, gebaseerd op een grote hoeveelheid salarisdata, geeft een uniek inzicht in de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het MKB. Prof. dr. Ferry Koster (leerstoel Innovatieve Samenwerking) is nauw betrokken bij de analyse van de gegevens van de monitor. 

Beeld: © Nationale Beeldbank

Door de inzichten die de monitor biedt kan op termijn antwoord worden gegeven op de vraag of en in hoeverre het MKB aanjager is van economische ontwikkelingen. Op de website van Van Spaendonck MKB Banenmonitor wordt ieder kwartaal een update geplaatst en daarnaast kunnen overzichten per regio en per branche worden verkregen. De eerste analyse van MKB Banenmonitor onderschrijft de positieve geluiden die onlangs ook via het CBS te horen waren. Zo blijkt dat de werkgelegenheid in het MKB in het eerste halfjaar van 2015 is gegroeid met 2%. In West-Nederland is de groei het hoogst (2,4%).

Lees meer

Website Van Spaendonck MKB Banenmonitor