Accounting, finance & control

Integrated Reporting in het MKB

Door Arco van de Ven | 21 juni 2021 | 2 min lezen

Recent verscheen in het Maandblad Accountancy en Bedrijfseconomie een artikel over Integrated Reporting in het MKB. Een vraaggesprek met de coauteur, TIAS hoogleraar Arco van de Ven, over het artikel en het door Rosalie van Zetten-Donkersloot uitgevoerde onderzoek.

Hoe is het artikel tot stand gekomen?

Als afsluiting van de RC-opleiding moeten de deelnemers een masterscriptie schrijven. Meestal wordt er gekozen om een onderwerp te kiezen dat zich binnen de organisatie waarin de deelnemer werkzaam is. Rosalie van Zetten-Donkersloot was werkzaam bij een accountantskantoor en wilde graag een onderwerp dat niet binnen haar organisatie direct speelde maar wel haar interesse had. Zij was benieuwd hoe financiële jaarrekeningen konden worden verrijkt met niet-financiële informatie binnen MKB-organisaties. Deze vorm van Integrated Reporting wordt door grotere bedrijven steeds vaker toegepast, maar zij vroeg zich af wat een dergelijk proces betekent voor een kleinere organisatie.

Wat is Integrated Reporting?

Het beste kan ik dat omschrijving op basis van hoe het NBA, de beroepsorganisatie van accountants, dit definieert. Zij stellen dat Integrated Reporting‘de samenvattende rapportage is waarin organisaties aangeven hoe zij duurzaam opereren en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn’. Dit is dus meer dan alleen financiële cijfers en bevat ook niet-financiële informatie om de waarde wordt gecreëerd.

Waarom is een dergelijk onderzoek van belang?

Een goede vraag. Twee elementen zijn hierbij denk ik van belang. Ten eerste, het bestaande onderzoek richt zich in hoge mate op welke informatie gepubliceerd kan of moet worden. Het interne proces binnen organisaties en de consequenties voor organisaties zelf krijgen zeer weinig aandacht. Daarnaast richt het merendeel van de publicaties zich op de grote, beursgenoteerde ondernemingen en niet op MKB-organisaties. Opmerkelijk omdat de toegevoegde waarde, de bijdrage die MKB-organisaties bijvoorbeeld aan duurzaamheid kunnen leveren, omvangrijker is dan dat van beursgenoteerde ondernemingen. Dit artikel biedt MKB-organisaties praktische handvatten om te bepalen welke niet-financiële informatie relevant is voor hun stakeholders.

Welke bevindingen uit het onderzoek sprongen er voor u uit?

Wat mij in het onderzoek aansprak was toch de wijze waarop Rosalie het onderzoek heeft uitgevoerd. Niet als een onderzoeker die op afstand waarneemt wat er in de praktijk gebeurt, maar meer als een onderzoeker die actief mee heeft gewerkt. Deze vorm van actieonderzoek is minder gebruikelijk in een afstudeerscriptie. Maar juist het doen levert veel kennis op over het proces en de consequenties van het invoeren van Integrated Reporting.

Wat is hierbij van belang voor Integrated Reporting voor het MKB? 

Binnen MKB-organisaties is de verhouding van de organisatie met de stakeholders vaak zeer persoonlijk en daarom ook kwetsbaar. De wijze van benaderen van stakeholders moet daarom zeer zorgvuldig gebeuren. Het artikel geeft denk ik goed aan hoe de belangrijke stakeholders kunnen worden geselecteerd en hoe zij betrokken kunnen worden om te bepalen welke niet-financiële informatie zij belangrijk vinden. Voor de organisatie is dit van belang om de strategie te toetsen en indien nodig bij te stellen.

Lees meer over het rapport

Creëer impact met de Executive Master of Finance & Control/Register Controller

In de deeltijd Executive Master of Finance & Control/Register Controller is er veel aandacht voor ‘business with a purpose’. We behandelen onderwerpen als morele oordeelsvorming. Denk hierbij aan de gedragscode voor Register Controllers. Ook behandelen we morele moed. Morele moed gaat echter verder dan oordeelsvorming of het uitspreken van intenties. Het gaat hier echt om daadwerkelijk handelen met mogelijke negatieve reacties tot gevolg. Daarnaast wordt in de opleiding nadrukkelijk de verbinding gemaakt tussen de vakgebieden Informatiemanagement (met Big Data Analytics) en Internal Control Accounting Information Systems. Een ander onderdeel is risicomanagement. Hoe ga je om met makkelijk en moeilijk voorspelbare risico’s? Er is ruime aandacht voor aspecten als risicocultuur, risicobereidheid en scenarioanalyse.

Lees meer over deze opleiding »

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.