Strategy, Innovation & Leadership

Innovatiestrategie: organisatie als continue bètaversie

Door Toni Sfirtsis | 29 mei 2017 | 2 min lezen

Ondanks hoge investeringen in management, tijd en geld blijft innovatie een frustrerend proces in de meeste organisaties. Innovatie-initiatieven falen dan ook regelmatig. Daarnaast is het voor veel succesvolle innovators lastig om een eenmalig succes te herhalen. Waarom is het zo moeilijk om innovatief vermogen te ontwikkelen en verder uit te bouwen in uw organisatie?

Het vraagstuk is veel fundamenteler dan het veelgehoorde argument: de executie. De meeste organisaties hebben geen innovatiestrategie. Een strategie is niets anders dan een commitment aan een set van coherente, elkaar versterkende uitgangspunten of gedragingen met als doel het realiseren van een concurrentievoordeel ten einde de continuïteit op de lange termijn van de organisatie te waarborgen. In dit spel van strategische besluitvorming hoort ook innovatie als integraal bestandsdeel meegenomen te worden in het kader van realiseren van organisatiedoelstellingen. 

Manier van denken

Innovatie is geen afdeling, geen discipline en geen eenmalig project. Innovatie is een manier van denken waarin de organisatie en haar medewerkers bereid zijn en in staat gesteld worden om de huidige werkwijze intern en extern als een bètaversie te zien. Een impliciete drijfveer om continu bestaande overtuigingen ten aanzien van onder meer markten, klanten, concurrentie, onderscheidend vermogen en waarde-proposities ter discussie te stellen. Innoveren is een attitude diepgeworteld in de cultuur van de organisatie en uiteindelijk een integraal onderdeel van de strategie.

Cruciale vragen hierbij zijn onder meer:

  1. Hoe creëert innovatie toegevoegde waarde voor mijn huidige en toekomstige klanten?
  2. Op welke wijze creëert innovatie toegevoegde waarde voor de eigen organisatie?
  3. Welke typen innovaties stellen de organisatie in staat om daadwerkelijk toegevoegde waarde voor klanten en de eigen organisatie te creëren en welke typen middelen heeft elke type innovatie nodig?
  4. Hoe organiseren we deze typen innovaties?

Cruciaal

Op de vraag: ‘Hoe innoveert uw organisatie?’ blijft het bij de gemiddelde leidinggevende vrij lang stil. Cruciaal in deze is dat iedere organisatie op basis van markt- en organisatiecontext (bijvoorbeeld cultuur, competenties en aansturing) andere keuzes maakt betreffende de wijze waarop men wil innoveren. De een kiest voor start-ups, de ander voor cross-functionele teams, de ander voor projectmatige, thema-gestuurde pilots, co-creatie met klanten, experimenteren, etc.

Is er een ideaal recept om herhaaldelijk succesvol te zijn met innoveren of anders gezegd het innovatief vermogen van de organisatie naar een hoger plan te brengen? Nee.  

Wat wel wezenlijk is, is om als leidinggevende de juiste keuzes te maken welke wijze van innoveren het beste bij uw organisatie c.q. strategie past. En hoe deze wijze van innoveren geïnstitutionaliseerd kan worden tot in de haarvaten van de organisatie. Alleen dan is het mogelijk om innoveren tot een competentie te verheffen en dus uiteindelijk te spreken van innovatief vermogen. 

Welke innovatiestrategie past bij u?

In de Masterclass Innovatie gaan we met elkaar op zoek naar welke innovatiestrategie het beste bij uw organisatie past en hoe deze strategie vorm te geven en uit te voeren. Niet eenmalig, maar herhaaldelijk. Ten einde het innovatief vermogen van uw organisatie naar een hoger plan te tillen. 

Lees meer over de Masterclass Innovatie

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.