Health

Nieuw ‘DNA’ voor praktische toepasbaarheid psychologie

Door Theo Poiesz | 5 februari 2014 | 1 min lezen

De psychologische wetenschap is te ver van de praktijk af te komen te staan en moet weer terug naar de basis. De weg die de psychologie nu is ingeslagen is niet vruchtbaar voor de toekomst. Dat schrijft hoogleraar Economische Psychologie Theo Poiesz in zijn nieuwe boek ‘Redesigning Psychology’.

In toenemende mate en in bredere kring wordt kritisch gesproken over de ontwikkeling van de wetenschap. Ook binnen de wetenschap zelf. Een van de kritiekpunten is dat het wetenschapsbedrijf steeds verder af staat van maatschappelijke problemen en vraagstukken.

Dit geldt ook voor de psychologie. De fragmentatie van deze discipline zorgt voor miniaturisering van gedragsinzichten. De toegevoegde waarde neemt af en de afstand tot de praktijk neemt toe. In zijn nieuwe, in toegankelijk Engels geschreven boek ‘Redesigning Psychology’ beargumenteert Theo Poiesz, hoogleraar Economische Psychologie, dat de psychologie een doodlopende eenrichtingsweg is ingeslagen.

Nieuw onconventioneel model

Volgens hem moet de psychologie terug naar af: terug naar de eenvoud. Hiervoor stelt hij een onconventioneel model voor dat werkt met slechts drie hoofdoorzaken van gedrag: Motivatie, Capaciteit en Gelegenheid. Door met deze oorzaken te jongleren, maakt Poiesz duidelijk dat het model niet alleen bestaande inzichten kan (her)structureren, maar dat het ook verrassende nieuwe inzichten biedt. Deze inzichten zijn theoretisch èn praktisch relevant. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat het boek zien waar beleidsmakers verkeerde beslissingen nemen ten aanzien van het gedrag van hun doelgroepen. Sterker, in beleidsplannen ligt de nadruk vaak op de te nemen maatregelen en niet op het gedragseffect ze moeten sorteren (wat mensen moeten doen). Hierdoor gaan die beleidsplannen te vaak de mist in.

Redesigning Psychology wijst wetenschappers op de beperking van psychologisch onderzoek en op de noodzaak van een nieuwe wetenschappelijke benadering. Tegelijkertijd biedt het de bestuurder en manager een houvast bij praktijkbeslissingen. Door de nadruk op eenvoud zorgt het Triade-model voor een betere grip op gedrag als kritieke factor in beleid.

Prof. dr. Theo Poiesz is hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management. Eerder bekleedde hij leerstoelen op het gebied van Marketing/Consumentengedrag en de Psychologie van de Reclame. Hij is werkzaam bij TIAS School for Business and Society.

Redesigning Psychology; In Search of the DNA of Behavior, Theo PoieszRedesigning Psychology; In Search of the DNA of Behavior
Auteur: Theo B.C. Poiesz
Uitgever: Eleven International Publishing; Pavilion Publishing and Media
ISBN 978-94-6236-053-2;
ISBN 978-94-6094-932-6

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.