Strategy, Innovation & Leadership

Hoe vergroot je je impact op de organisatiestrategie?

Door Eric Dooms | 17 september 2021 | 2 min lezen
Strategie is vaak een proces waarbij top-down beslissingen met bottom-up overtuigingskracht van het middenmanagement worden gecombineerd. In de huidige dynamiek van coronacrisis, internationalisering, digitalisering en de soms razendsnelle opkomst van nieuwe spelers in de markt, kan deze bottom-up input van doorslaggevend belang zijn voor de toekomst van de organisatie. Hoe identificeer je als middenmanager de ontwikkelingen en nieuwe ideeën binnen je afdeling die van strategisch belang zijn? En, hoe overtuig je vervolgens het senior management? 

Zowel exploiteren als exploreren

Strategieontwikkeling is niet zwartwit. Het gaat altijd om het vinden van de juiste balans tussen optimaliseren van de huidige business en ontwikkelen van nieuwe business. Als middenmanager zit jij in vergelijking met het hoger management dicht bij het vuur van de ideeën die tot vernieuwingen en zelfs nieuwe business units of divisies kunnen uitgroeien. Vernieuwing begint immers vaak in de operatie. Dat vraagt van jou dat je een werkomgeving weet te creëren waarin mensen zowel hun taak goed kunnen uitvoeren (exploiteren), als gestimuleerd worden en de ruimte krijgen om met nieuwe ideeën te komen (exploreren). 

Tijd en ruimte maar ook concrete targets

De algemene veronderstelling is dat vernieuwing tijd vraagt. Tijd om te brainstormen, te experimenteren en risico’s te nemen. Maar dat wil niet zeggen dat de prestatiecultuur overboord gegooid moet worden. Het is van belang dat er aan de ene kant concrete targets zijn waarop mensen kunnen worden afgerekend, en dat er aan de andere kant geëxperimenteerd kan worden waarbij niet meteen een afrekening volgt als iets is mislukt. Sommige mensen vinden het leuk elke keer nieuwe dingen op te starten, anderen houden van het perfectioneren van het bestaande. Ergens daarin moet je een tussenweg zien te vinden. 

Voeling met de gehele organisatie en samenwerking

Naast focus op je eigen afdeling of business unit, is het slim om voeling te houden met de gehele organisatie. Wat gebeurt er op het gebied van creatieve ideeën elders in de organisatie? Hoe sluit dat aan bij de ontwikkelingen op mijn afdeling? Is er samenwerking mogelijk? Uit onderzoek blijkt dat succesvolle samenwerkingsverbanden deels zijn gebaseerd op eigen belang. Met ander woorden, als managers van afdelingen zien dat door samen op te trekken met andere afdelingen niet alleen de organisatie maar ook hun eigen afdeling er beter van wordt, ontstaat de drijfveer en ambitie om een samenwerking aan te gaan. Daar kun je gebruik van maken. Eventueel kan het hoger management worden betrokken om verbindingen te faciliteren tussen bijvoorbeeld de mensen van de R&D afdeling en de sales-mensen die in contact staan met de klant. 

De route van vernieuwing naar draagvlak

Om een vernieuwing of innovatie met potentie daadwerkelijk te kunnen doorontwikkelen en te implementeren, is het van belang dat de juiste kanalen worden aangewend en de juiste taal wordt gesproken. Dat is het spanningsveld tussen vernieuwing en draagvlak. Beide heb je nodig. Je kunt zelf draagvlak organiseren of dit overlaten aan een ondernemende collega die het risico durft te nemen ongeacht zijn achtergrond. Of misschien is er een collega die de kanalen kent in de organisatie en die in staat is de besluitvormers te beïnvloeden en daadwerkelijk zaken voor elkaar te krijgen. 

Praktische tools voor de juiste balans tussen exploiteren en exploreren

In het spel tussen exploitatie en exploratie blijft natuurlijk de vraag overeind: hoe vind ik voor dit moment de juiste balans tussen exploiteren en exploreren binnen mijn afdeling. Vernieuwen we niet te snel? Blijven we misschien te lang hangen in de optimalisatie fase? Gelukkig zijn er praktische modellen die aanwijzingen geven over de activiteiten op de as van exploiteren-exploreren die op dit moment de kernfocus verdienen in jouw organisatie. In de TIAS onepager 'Strategische Koers' van Associate Professor Eric Dooms komen de klassieke exploitatie-exploratie valkuilen van strategieontwikkeling en praktijkcases voorbij, en lees je hoe je met een van deze praktische tools in je eigen afdeling aan de slag kunt.

Download onepager

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.