Strategy, Innovation & Leadership

Optimaliseren van S&OP (3): stel informatie beschikbaar

Door Freek Aertsen | 1 februari 2016 | 2 min lezen

Het ter beschikking stellen van relevante informatie aan alle belanghebbenden in de toeleveringsketen geeft transparantie en daarom duidelijkheid aan elk proces, maar dit is vooral geldig en zelfs cruciaal in forecasting en planning. Bedrijven plannen vaak uitsluitend in volumes zonder hun forecasts in waarde te vertalen.  En managers worden vaak geconfronteerd – om niet te zeggen verward – door verschillen tussen de forecasts van de verkopers, de ramingen (voor de toekomst) van de logistieke mensen en de jaarlijkse forecasts van de financiële afdeling. 

Het S&OP proces moet afstand nemen van het operationele proces en streven naar een geïntegreerd zakelijk proces met financieel beheer en het gebruik van scenarioplanning in plaats van op volume gebaseerde beslissingen. De voordelen van 'value-based S&OP' en 'one-nummer planning' moet ook duidelijk worden gemaakt aan alle belanghebbenden. Hoewel Supply Chain Management hiermee bekend zal zijn, zijn de voordelen niet altijd duidelijk voor Sales & Marketing. Bedacht moet echter worden dat consistente planning het doel is. Sales moet optimisme weerspiegelen en het forecastproces moet geen zuiver wiskundige oefening zonder enthousiasme worden.

Het delen van informatie is niet beperkt tot de interne organisatie. Ook uitwisseling van relevante informatie en de samenwerking met partners buiten het bedrijf (klanten, leveranciers) draagt bij aan een betere planningsnauwkeurigheid en -stabiliteit. Het niveau van samenwerking binnen een bedrijf wat betreft forecasting en planning kan worden bepaald met behulp van een 'samenwerkingsindex' (Simatupang, Sridharan 2005), welke drie belangrijke dimensies meet:

  •  Informatie-uitwisseling tussen toeleveringsketenpartners.
  • Synchroniseren van beslissingen tussen toeleveringsketenpartners.
  • Afstemmen van drijfveren tussen toeleveringsketenpartners.

 

Figuur 1: Samenwerkingsindex voor forecasting en planning.

Het combineren van de samenwerkingsindex met de basisvormen van samenwerking toont de impact van een intensievere samenwerking.

Onderzoek toont aan dat de uitwisseling van gegevens tussen partnerbedrijven vrij veel gebeurt, hoewel er verschillen zijn in de manier waarop het wordt gedeeld (Van Geel, 2007). Het grootste probleem lijkt te liggen in het vinden van de tijd (of het gedisciplineerd genoeg zijn) om het te bespreken. Dat is juist de cruciale factor in het omzetten van gegevens in informatie met toegevoegde waarde. Het is echter gebruikelijk om productinformatie (portfolio's en levenscycli) te delen, tenzij dit om strategische redenen wordt tegengehouden. Blijft de vraag in hoeverre gedeelde gegevens kunnen worden geïnterpreteerd en omgezet in waardevolle informatie om toeleveringsketenbeslissingen te nemen?

Het synchroniseren van beslissingen, of het niveau waarop toeleveringsketenpartners onderling beslissen over belangrijke aspecten van hun forecast- en planningsrelatie, raakt meestal gebieden zoals de productie startuphoeveelheden en timing, hoeveelheden besteld-materiaal en timing, prioriteitsinstellingen en de toewijzing van capaciteitsafstemming. In werkelijkheid gaan vergaderingen tussen toeleveringsketenpartners vaker over dringende kwesties en hoe operationele probleempjes moeten worden opgelost. Ondanks de algemene bewustwording onder partners van de voordelen die forecasting en planning zouden kunnen brengen voor de end-to-end zichtbaarheid, bestaan er nog steeds twijfels over de vraag of het echt zal werken en welke valkuilen er wachten.

 

Derde van een serie artikelen over Sales & Operations Planning (S&OP)
S&OP wordt tegenwoordig beschouwd als het belangrijkste middel om de bedrijfsstrategie uit te voeren. Een succesvol S&OP-proces brengt een organisatie strategisch op één lijn om deze tactisch uit te voeren. De implementatie van het S&OP proces vereist veranderingen in processen, organisaties en systemen.Er zijn 13 bouwstenen geïdentificeerd die het pad voor bedrijven inkorten om baanbrekende voordelen te behalen door het volgen van een stapsgewijze benadering naar S&OP succes.
Lees over de eerste stap: Formuleer duidelijke planningsdoelstellingen en neem tijdige beslissingen.
Lees over de tweede stap: Maak S&OP een normaal proces met vooraf bepaalde stappen

Wilt u uw S&OP optimaliseren?
TIAS biedt de Executive Master of Operations & Supply Chain Excellence aan in een programma met 11 modules over een periode van 22 maanden. Het biedt u de nieuwste theorieën, technieken en vaardigheden die nodig zijn om de operationele strategie van uw bedrijf succesvol te definiëren en uit te voeren.

Lees meer over de MOS opleiding 

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.