Strategy, Innovation & Leadership

Grip op innovatie: meten is weten… maar wat dan?

Door Toni Sfirtsis | 18 januari 2021 | 2 min lezen

Willen organisaties enige grip krijgen op hun innovatie-inspanningen, dan zijn ze stuk voor stuk, ongeacht historie, marktpositie, grootte of schaal, genoodzaakt tot het op de een of andere manier meten van het effect van hun innovatie-inspanningen. Simpelweg omdat je dan zicht krijgt op welke acties en bijbehorende KPI’s nodig zijn om steeds effectiever van een innovatief idee tot nieuw product, dienst of oplossing te komen.

Maar, wat moet je dan gaan meten?

Het gevaar van er op los innoveren

In de huidige VUCA-wereld is innovatie cruciaal voor het onderscheidend vermogen van organisaties en daarmee ook voor de waarborging van de lange termijn continuïteit van organisaties.  De meeste organisaties onderkennen dit gegeven. Dit besef mondt echter vaak uit in het opstarten van een meervoud aan innovatieve pilots, experimenten, interne projecten, proefballonnen etc, zonder dat deze gemanaged laat staan gemeten worden. Het gevaar dat daarin schuilt is dat inspanning en resources niet productief worden ingezet en focus ontbreekt, waardoor innovatie niet optimaal bijdraagt aan de continuïteit van de organisatie of deze zelfs ondermijnt. 

Maak er geen business case van

Verder zijn er veel organisaties die van elke innovatie een strakke business case maken. Er worden investeringen bepaald, doelen gesteld en de vernieuwing wordt daarop afgerekend. Dat werkt ook niet, omdat niemand van tevoren precies kan zeggen welke gevolgen een vernieuwing met zich meebrengt. Bij innovatie moet je je plannen onderweg kunnen bijstellen. Door er een business case van te maken, verdwijnt die flexibiliteit.

Wat je beter niet kunt meten

Wanneer pogingen worden gedaan om innovatie-inspanningen te meten, gebruiken organisaties, buiten wat klassieke maatstaven vooral gebaseerd op financiële inputvariabelen, nog steeds kwalitatieve termen in plaats van in SMART-prestatie-indicatoren. Als er al kwantitatieve metingen plaatsvinden, dan zijn deze veel meer van financiële aard en gefocust op de inspanningen zonder link naar de output.  Daarnaast zie je in de praktijk dat veel organisatie de verkeerde KPI’s kiezen. In 9 van de 10 gevallen zijn het geen KPI’s maar outputvariabelen. Het aantal innovaties is geen KPI, de snelheid waarmee een Minimal Viable Product wordt uitgedacht is geen KPI, de time-to-market ook niet.

Wat is innovatie eigenlijk precies?

Als je innovatie effectief wilt meten, is het van belang dat je eerst bepaalt wat innovatie precies is.  Wanneer je innovatie definieert als ‘iets fundamenteels anders doen met relevante impact’, dan is innovatie geen project, afdeling of business case maar een organisatiecompetentie. Dat heeft impact op hoe je met innovatie in je organisatie omgaat, wat je doel is en hoe je dit gaat meten.  

Hier begin je: leren van best practices uit elk innovatietraject

Als je innovatie benadert als organisatiecompetentie, dan is meten van innovatie uitsluitend waardevol als de gekozen metrics daadwerkelijk inzicht geven in het voortgangsproces van de diverse innovatie-initiatieven.  De meest relevante functie van het meten van innovatie-initiatieven is dan het verkrijgen van inzicht of de juiste activiteiten met de juiste mensen in de juiste rol/bijdrage worden uitgevoerd, of deze mensen verantwoordelijk worden gesteld voor hun rol en bijdrage, en wat daarvan het resultaat is. Het gaat dus vooral om innovatie te managen als een leerproces en dus vooral zicht te krijgen op de best practices en lessons learned uit elk innovatietraject, en hoe deze zijn te vertalen naar verbetering van het huidig innovatieproces.

Meetinstrument voor de innovatiecompetentie van je organisatie

Om meer grip te krijgen op de innovatie-inspanningen van je organisatie, is het dus zaak om metrics en KPI’s te kiezen die inzicht verschaffen in de innovatiecompetentie van je organisatie en hoe je deze competentie naar een hoger niveau kunt brengen. In het TIAS whitepaper Managen van innovatie vind je een meetinstrument waarmee je de innovatiecompetentie van je organisatie in beeld kunt brengen. Verder wordt in het whitepaper aandacht besteed aan: 

  • Waarom het noodzakelijk is innovatie te meten
  • Waarom dit zo lastig is
  • Welk type maatstaven er beschikbaar zijn
  • De basis dimensies voor innovatiemaatstaven
  • 3 tips voor het formuleren van innovatie KPI’s

Download whitepaper »

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.