Governance

Goed bestuur en governance in het (hoger) onderwijs

Door Edith Hooge | 11 januari 2017 | 1 min lezen
Overheidssturing in het hoger onderwijs komt voort uit de wens van politiek en samenleving om van de hoger-onderwijsinstellingen een grotere bijdrage te vragen aan sociaal-economische ontwikkelingen, en om de kwaliteit van het hoger onderwijs te optimaliseren. Er is dus vooral een bedrijfseconomisch perspectief in dit overheidsbeleid en minder ruimte voor zaken die de universiteiten belangrijk vinden. Dat stelde prof. dr. Edith Hooge in haar lezing tijdens de Tilburg University Society 2016, dat ‘Goed bestuur en governance in het (hoger) onderwijs’ als thema had. 

Hooge verdeelt het bedrijfseconomisch perspectief in het overheidsbeleid en de zaken die de universiteiten belangrijk vinden in dunne en dikke waarden. Dunne waarden zijn doelmatigheid en financiële continuïteit in het bestuur van de organisatie, maar het zijn vooral dikke waarden die het onderwijs dragen, zoals talentontplooiing en culturele verheffing, toegankelijkheid en het bevorderen van sociale mobiliteit en emancipatie. Met het nastreven van deze waarden tonen de hoger onderwijs instellingen dat zij ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Hoeders van toevertrouwde waarden

Door studenten te binden, helpen en inspireren, en daartoe de beste leer- en studeervormen te hanteren, kunnen zij een bijdrage leveren aan het verkleinen van de sociaal-economische tweedeling (constante groepen van de gevestigde orde en die aan de onderzijde van de samenleving) en het gemeenschapsideaal uitdragen.
Hoger onderwijsinstellingen zijn geen kennisfabrieken, maar hoeders van de aan hen toevertrouwde waarden van hoger onderwijs. Extern zijn bestuurders en intern toezichthouders van hoger onderwijsinstellingen het meest geëigend om die te bewaken. Zij hoeden het intellectuele en culturele leven van de natie.

Leestips:

Programma voor bestuurders in publieke en non-profitsector  

In het programma Programma voor Bestuurders in de Publieke en Non-profit Sector komen de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van strategie, innovatie, leiderschap en governance aan bod.

LEES MEER OVER DIT PROGRAMMA

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.