Governance

Geen vooruitgang topvrouwen beursondernemingen

Door Mijntje Lückerath | 31 augustus 2018 | 2 min lezen

Er zit weer geen vooruitgang in het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij beursondernemingen. Dat blijkt uit de elfde jaarlijkse Nederlandse Female Board Index van prof. dr. Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan TIAS School for Business and Society. 

De Index laat zien dat de percentages vrouwelijk bestuurders en commissarissen bij alle 90 Nederlandse beursondernemingen dit jaar beide gelijk zijn gebleven aan die van vorig jaar, respectievelijk 6% en 25%. Verder blijkt dat slechts vijf bedrijven voldoen aan het wettelijke streefgetal van 30%.

 

Op verzoek van de Minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van Engelshoven heeft Lückerath dit jaar ook de wettelijk verplichte uitleg hierover in het jaarverslag geanalyseerd.

Opvallende resultaten:

  • Vijf bedrijven voldoen nu aan het streefgetal van 30% vrouwen, in RvB én RvC, dat is er 1 minder dan in 2017.
  • Bij de 77 ondernemingen zonder vrouwelijke bestuurder zijn dit jaar wel 30 nieuwe (mannelijke) bestuurders benoemd.
  • De zeven nieuwe beursondernemingen (IPOs) beïnvloeden het gemiddelde in negatieve zin. Zij hebben geen vrouwelijke bestuurders en drie vrouwelijke commissarissen (12,5%).

Van alle 68 nieuw benoemde commissarissen is ruim een kwart vrouw (28%). Er zijn dit jaar vijf vrouwelijke bestuurders benoemd van in totaal 44 nieuwe bestuurders (11%). Aan de andere kant vertrokken er ook vijf vrouwelijke bestuurders en blijven we op 13 vrouwelijke bestuurders steken.

30% streefgetal amper gehaald

Vijf bedrijven voldoen nu aan het wettelijke streefgetal van 30% vrouw in de raad van bestuur én raad van commissarissen. Dat is er 1 minder dan vorig jaar. Net als vorig jaar heeft Wolters Kluwer de meeste vrouwen in de RvB en RvC: vier van de negen zijn vrouw (44%). 9 bedrijven voldoen aan het streefgetal voor alleen de RvB, 30 bedrijven voldoen aan het streefgetal voor alleen de RvC, net als in 2017. De gedeelde laatste plaats is voor FlowTraders en VolkerWessels met in totaal 11 bestuurders en commissarissen waarvan er geen enkele vrouw. Lückerath-Rovers: “Het is teleurstellend om te zien dat er weer geen vooruitgang te melden is, te meer omdat in de jaarverslagen het belang van diversiteit ten behoeve van innovatie, creativiteit en het verkrijgen van meerdere inzichten continue benadrukt wordt.”

Jaarverslagen weinig concreet

De Female Board Index is dit jaar aangevuld met informatie over de wettelijk verplichte uitleg in het jaarverslag. Wat opvalt, is dat vrijwel alle ondernemingen informatie over (gender-)diversiteit in het jaarverslag opnemen, het belang van diversiteit onderkennen en veelal verwijzen naar een diversiteitsbeleid. Alle goede bedoelingen ten spijt, de informatie is in het algemeen weinig concreet in doelstellingen in de tijd of over gemaakte keuzes bij voorgaande benoemingen. Veelal wordt in algemene zin verwezen naar het feit dat diversiteit in de samenstellingen veel verder gaat dan alleen gender-diversiteit. Regelmatig wordt bij het niet halen van doelstellingen verwezen naar de sector (techniek, agri, financieel), de beperkte omvang van een RvB (1 of 2 leden) en een enkele keer wordt expliciet of impliciet gemeld dat er onvoldoende gekwalificeerde vrouwelijke kandidaten waren. Een beperkt aantal bedrijven wijst expliciet de doelstelling af. 

Positieve uitzonderingen zijn er ook. Bijvoorbeeld Wessanen die concrete doelen stelt (50% vrouw in RvB en RvC in 2022), NIBC die minimaal 50% vrouwelijke kandidaten op een shortlist van executive search bureaus eist en Heineken die schrijft op voorhand al een lijst met vrouwelijke kandidaten bij te houden in het geval er een vacature ontstaat.

Lückerath-Rovers: “Het oordeel of de uitleg uiteindelijk voldoende is, is door de wetgever belegd bij de aandeelhouder. Uit het jaarverslag valt niet af te lezen in hoeverre ondernemingen tijdens aandeelhoudersvergadering tot de orde worden geroepen over het niet halen van diversiteitsdoelen. Gezien het aantal mannelijke benoemingen (30) bij de 77 bedrijven zonder vrouw in de RvB, lijkt de uitleg steeds voldoende te zijn voor de aandeelhouder.”

Ga voor het volledige onderzoek naar het dossier Female Board Index.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.