Governance

De Nederlandse Female Board Index 2012

Door Mijntje Lückerath | 21 september 2012 | 1 min lezen

Van de 60 nieuwe commissarissen bij beursondernemingen waren er dit jaar 14 vrouw (23,3%). Dit blijkt uit ‘De Nederlandse Female Board Index 2012’ van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance van TIAS School for Business and Society.

Beeld:  © Nationale Beeldbank

Het aantal vrouwen in de RvC is per saldo met 9 toegenomen bij de 96 beursgenoteerde Naamloze Vennootschappen (NV’s). Er was per saldo geen toename in het aantal vrouwelijke bestuurders. Slechts 74 van de 711 zittende bestuurders en commissarissen is vrouw. (10,4%; peildatum 31 augustus 2012). Nog steeds heeft de meerderheid (52%) van de 96 beursondernemingen geen enkele vrouw in de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen.

Procentueel lijkt de stijging van het aandeel vrouwen gering. Van 9,1% in 2011 naar 10,4% in 2012. Dit is het gewogen gemiddelde van 4,6% vrouwelijke bestuurders (11 vrouwelijke bestuurders) en 13,3% vrouwelijke commissarissen (63 vrouwelijke commissarissen). Toch is de stijging bij het aantal vrouwelijke commissarissen fors meer dan in voorgaande jaren. Ook dit jaar voldoet alleen TNT Express aan het voorgestelde wettelijk streefgetal van 30% vrouwen in zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen. DSM is in twee jaar tijd van een plek in de achterhoede (geen vrouwen), nu de top Tien met meeste vrouwen binnengekomen (3 van de 13).

De Female Board Index laat daarnaast de karakteristieken zien van de gemiddelde bestuurder en commissaris, ongeacht geslacht. Zo zijn de 472 commissarissen gemiddeld 61,5 jaar oud, en de 239 bestuurders gemiddeld 52,6 jaar. Vrouwen zijn gemiddeld 4 (bestuurders) tot 7 (commissarissen) jaar jonger dan de mannen. 25% van alle bestuurders en commissarissen komt uit het buitenland, maar dit is 38% voor de vrouwen en 23% bij de mannen. Ook van de 14 nieuw benoemde vrouwelijke commissarissen kwamen er 8 (57%) uit het buitenland. Opvallend is ook de gemiddelde termijn waarna de in de onderzoeksperiode afgetreden bestuurders (41) en commissarissen (52) hun functie beëindigden; dit is respectievelijk na 6,1 en 6,6 jaar. Dit is fors lager dan de maximumtermijn (voor commissarissen) van 12 jaar.

De Nederlandse Female Board Index wordt sinds 2007 jaarlijks door prof. dr. Lückerath-Rovers gepubliceerd. De hoogleraar: ‘In het afgelopen jaar is vooral bij het aantal benoemde commissarissen een duidelijke stijging te zien. Helaas blijven de bestuurders achter. Dit is enigszins te verklaren doordat voor bestuurders vaak sectorkennis essentieel is terwijl voor een commissaris ook andere achtergronden zeer relevant zijn. Dit betekent dat de vijver waaruit gevist kan worden voor de groep commissarissen nu eenmaal veel groter is.’

Leestips

De Nederlandse Female Board Index, Mijntje Luckerath (2012)
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.