Governance

De Nederlandse Female Board Index 2010

Door Mijntje Lückerath | 31 augustus 2010 | 1 min lezen

De jaarlijkse Female Board Index toont geen toename in het aantal beurs-ondernemingen met vrouwen in de top, het aantal blijft steken op 39 van 99 ondernemingen. Per saldo kwamen er twee vrouwen bij, dit is fors minder dan in 2009, toen er per saldo elf vrouwen werden benoemd. In 2009 werden er zowel meer vrouwen benoemd (14) en gingen er minder vrouwen (3) weg. In 2010 werden acht vrouwen benoemd en gingen er zes weg. Het aandeel vrouwen van alle bestuurders en commissarissen blijft dit jaar steken op 8,1%.(2009:7,7%).

Onderzoeker Mijntje Lückerath-Rovers publiceert jaarlijks het aantal vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen van alle Nederlandse beursondernemingen. Het wetsvoorstel van 30% vrouwen in RvC en RvB op 1 januari 2016 lijkt verre van realistisch: bij een gelijkblijvend groeipercentage zou begin 2016 15,7% van de RvC vrouw zijn, en 5,4% van de RvB.

Voorzitter Jos Streppel van de Monitoring Commissie Corporate Governance schrijft in het voorwoord bij de Female Board Index dat de geringe toename in 2010 geen weerspiegeling is van het belang van meer diversiteit en dat juist ook in tijden van crises de aandacht voor diversiteit niet mag verslappen. Volgens Streppel stimuleert diversiteit een brede discussie met input en meningen vanuit verschillende invalshoeken. Uiteindelijk is dit in het belang van alle belanghebbenden van de onderneming. Ook Lückerath begrijpt niet waarom de groei stagneert: ‘Iedereen roemt het belang van diversiteit maar uiteindelijk gaan vrijwel alle nieuwe 90 benoemingen dit jaar weer naar een man. Nederland liep al achter met het aantal vrouwen in de top, het verschil wordt internationaal alleen maar groter."

Leestips

De Nederlandse Female Board Index, Mijntje Lückerath (2010)

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.