Accounting, finance & control

Decentrale controllers in de zorg als business partners

Door Arco van de Ven | 28 juli 2016 | 1 min lezen

Controllers moeten meer optreden als business partner. Het is een veelgehoorde oproep van consultants en trainingsbureaus. Maar geldt dit nu ook voor decentrale controllers in de zorg? Moeten ook zij de rol van business partner oppakken?

Aart Knoop en Arco van de Ven deden een empirisch onderzoek naar de rol van decentrale controllers in de gezondheidszorg. Ze laten zien hoe controllers bij de onderzochte organisaties de business-partnerrol invullen. 

Interviews

Het empirisch onderzoek is uitgevoerd op basis van een ‘multiple-case study’ bij tien organisaties. Met tien financieel managers en tien operationeel managers uit vier verschillende zorgsectoren zijn interviews gehouden. Een ontwikkeling van financial control naar de business-partnerrol van decentrale controllers wordt niet aangetroffen. De controllers van de onderzochte organisaties geven wel degelijk advies over financiële aspecten van de bedrijfsvoering, maar houden zich niet bezig met strategische beleidsvorming, procesverbeteringen, informatie- en communicatietechniek en/of verandermanagement. Het financieel en operationeel management wenst intensivering van management accounting en rapportage van niet-financiële indicatoren door de decentrale controllers. Maar een bredere dan financiële adviesrol van de controller wordt niet nagestreefd, in tegenstelling tot de suggesties in de literatuur over de business-partnerrol.

Gezichtsbepalend

Onderzoek van Van Leeuwen en Mookhoek (2014) laat zien dat eindverantwoordelijken voor de financiële functie (CFO’s) verwachten dat zij zich steeds meer gaan bezighouden met strategie en dat de CFO één van de gezichtsbepalende bestuursleden zal worden. Maar geldt dit nu ook voor decentrale controllers, moeten zij de rol van business partner ook oppakken? Decentrale controllers in de zorg vullen de bredere adviesrol maar zeer beperkt in. Ze houden zich niet bezig met strategie, verandermanagement en procesverbeteringen. Het financieel en operationeel management van deze organisaties heeft daarnaast geen behoefte aan een bredere invulling. Dit omdat de strategische besluitvorming is gecentraliseerd en diverse taken gerelateerd aan de bredere adviesrol zijn belegd binnen de centrale financiële afdeling.

Lees het volledige artikel: A. Knoop en A. van de Ven (2016): Ontwikkelen decentrale controllers in de zorg zich tot business partners?, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, vol. 90, nr. 6, pp. 226-237.

Executive Master of Finance & Control / Register Controller

Wilt u op basis van nieuwe kennis en vaardigheden een gedegen invulling geven aan uw rol als Register Controller en een volwaardige businesspartner van de ondernemingsleiding worden? Volg de Executive Master of Finance & Control / Register Controller aan TIAS School for Business and Society.

Lees meer over deze Master

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.