Strategy, Innovation & Leadership

Hoe ziet de nieuwe manager er uit?

Door Menno Maas | 26 november 2015 | 1 min lezen

Als het bedrijfsleven gaat inzetten op business for a purpose, dan is er een nieuw soort leider nodig. Vier competenties zijn belangrijk voor dit nieuw soort manager, zegt Menno Maas, Adjunct Professor & Associate Dean Business Development in onderstaande column.

Sinds de financiële crisis groeit het besef dat niemand het meer alleen kan doen. Dat bedrijfsleven, overheid en de civil society in nieuwe vormen en modellen moeten samenwerken om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Het bedrijfsleven moet gaan inzetten op ‘business with a purpose. Daarbij gaat het steeds minder om harde doelstellingen voor de financiële winst alleen, maar ook steeds meer om het vinden van zakelijke oplossingen voor maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld bij energievraagstukken en milieukwesties.

Dit vraagt om een ander soort leider dan het type dat we de afgelopen decennia hebben gehad. Vier competenties zijn daarbij belangrijk: samenwerking, verantwoordelijk leiderschap, innovatie en nieuwe business modellen. Verantwoordelijk leiderschap behelst dat ondernemers rekening houden met en respect tonen voor alle betrokkenen – de stakeholders - binnen de keten. Dat ze kiezen voor duurzame oplossingen voor de lange termijn die winst opleveren voor alle partijen. Het element van samenwerking komt hier ook terug. Innovatie en sustainability lijken inmiddels twee kanten van dezelfde medaille te zijn. De meeste innovaties zijn bedoeld om duurzame verbeteringen aan te brengen. Dat zien we bijvoorbeeld terug in oplossingen om de CO2 -uitstoot terug te brengen, maar ook materiaalkeuze en -gebruik.

Voorbeelden van zulke nieuwe leiders zijn er zeker. Bijvoorbeeld social entrepreneur Maurits Groen. Hij bedacht de WakaWaka als oplossing voor een maatschappelijk probleem en maakte er vervolgens een succesvolle onderneming van. Maar ook CEO Paul Polman en Unilever hebben sustainability in hun missie.

Business schools kunnen die nieuwe leiders opleiden. Daar rijdt TIAS bijvoorbeeld mee in de Groene Top Trein waar we aandacht vragen voor de nieuwe soort leider. Die nieuwe leider is noodzakelijk om de opgave waar we voor staan – op sociaal maatschappelijk, economisch en ecologisch gebied – te voltooien.

Lees meer

TIAS vraagt in Groene Top Trein aandacht voor nieuwe leiders, TIAS (2015)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.