Accounting, finance & control

Bedrijfswaardering anno nu: eerst kwalitatieve analyse

Door Joy van der Veer | 19 september 2019 | 2 min lezen

In de huidige veranderlijke wereld is een kwantitatieve analyse niet meer genoeg voor een realistische bedrijfswaardering. Steeds meer bedrijfswaardeerders beseffen dat het verhaal dat een bedrijf aan de markt vertelt, invloed heeft op de cijfers van de toekomst en daarmee een belangrijke factor in business valuation is. Het wordt dan ook steeds gangbaarder dat bedrijfswaardeerders eerst een kwalitatieve analyse doen voordat ze gaan stoeien met de cijfers.

Aandacht voor het verhaal van een onderneming

Hoe onderscheidend is het waarderingsobject nu? Hoe lang zal deze toegevoegde waarde duren? Wat is het verdienmodel van vandaag? Wat is het verdienmodel over vijf jaar? Wat betekent de verandering van het verdienmodel voor de resultaten van het bedrijf en welke investeringen moeten er gedaan worden? Door in een kwalitatieve analyse de antwoorden op bovengenoemde vragen te vertalen naar een financiële prognose, kun je als bedrijfswaardeerder de glazenbol waarin je kijkt, een stuk kleiner maken. 

Fade rate analyse

De opmars van de kwalitatieve analyse in business valuation heeft geleid tot een verfijning in de bestaande waarderingstechniek: de fade rate analyse. De analyse doet aan de hand van bovengenoemde vragen een uitspraak over het rendement van het verdienmodel van vandaag, morgen en de langere termijn. Indien het rendement van het verdienmodel hoger is dan de rendementseis, is het voor de waardering van het bedrijf belangrijk om te weten hoe lang het bedrijf dit voordeel ten opzichte van zijn concurrenten kan volhouden en wat de bijkomende consequenties voor de onderneming zijn om dit voordeel vast te houden.

Van kwalitatieve analyse naar business modelling

De toegenomen aandacht voor de koppeling tussen de kwalitatieve en kwantitatieve analyse bij business valuation heeft ertoe geleid dat bedrijfswaardeerders veel nadrukkelijker naar business modelling kijken. Indien het management van een waarderingsobject geen business model kan laten zien, krijgen ze eerst de huiswerkopdracht mee om de strategie van de onderneming uit te werken in een business model, het Canvas Business Model bijvoorbeeld. Wat ook regelmatig gebeurt, is dat de bedrijfswaardeerder aan de hand van het Canvas Business Model met het management het businessplan voor de komende vijf jaar bespreekt. 

Canvas Business Model als kapstok

Het Canvas Business Model bestaat al een tijdje maar is nog steeds van betekenis omdat het model heel goed toepasbaar, overzichtelijk, transparant en begrijpelijk is. Je hoeft geen econoom te zijn om dit model te snappen. Bovendien is het goed vertaalbaar naar cijfers. Het business model is voor bedrijfswaardeerders daarom een belangrijke kapstok om een goede analyse van het verdienmodel van een waarderingsobject te doen en deze kwalitatieve data vervolgens te vertalen in kwantitatieve data voor een financiële prognose. Op grond daarvan kan vervolgens een uitspraak over de bedrijfswaarde worden gedaan.

Nieuw plan van aanpak

Het plan van aanpak van de bedrijfswaardeerder is door het groeiend belang van de kwalitatieve analyse flink verandert. In plaats van direct aan het financiële plaatje te beginnen, moet je als bedrijfswaardeerder nu beginnen met een analyse van de strategie en het verdienmodel van een bedrijf. Om dit plan adequaat uit te voeren dien je over de skills te beschikken die je in staat stellen een verdienmodel te bouwen, een goed gesprekspartner te zijn voor het management van het waarderingsobject en in staat te zijn om de kwalitatieve analyse te vertalen naar cijfers.

De kwalitatieve analyse in jouw bedrijfswaardering integreren?

De deeltijd opleiding Master of Business Valuation speelt met de module Strategy and Innovation in op de opkomende betekenis van de kwalitatieve analyse voor waardebepaling van bedrijven. Het onderwerp komt daarin uitgebreid aan bod. Daarnaast gaan studenten in de tweede peer review workshop van de opleiding (in totaal 3) onder begeleiding van een ervaren business valuator praktijkgericht aan de slag met een vertaling van het kwalitatieve naar het kwantitatieve model.

Lees meer over deze opleiding

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.