Strategy, Innovation & Leadership

BDO Adviesacademie in de steigers

30 november 2015 | 3 min lezen

De contouren van de BDO Adviesacademie voor Vertrouwd adviseurs (VA’s), een co-creatie van BDO en TIAS, worden steeds duidelijker. Directievoorzitter A&B Huub Gijsbers en Academic Director TIAS Geert Desmet werden hierover onlangs samen geïnterviewd.

De BDO Adviesacademie is een co-creatie van BDO en TIAS. Samen bouwen we aan een opleidingsprogramma dat naadloos aansluit bij de behoeften van BDO en de VA’s. Geert Desmet: "In het verleden verzorgde TIAS al drie leergangen van de masteropleiding tot SME business coach voor in totaal zo’n vijftig BDO’ers. De BDO Adviesacademie ligt in het verlengde hiervan. De SME-opleiding was gericht op senior management en partnerniveau, waarbij het opdoen van kennis op wetenschappelijk niveau centraal stond. De Adviesacademie wordt breder van opzet, voorbij de theorie. Alle Vertrouwd adviseurs die willen en kunnen groeien in hun adviseursrol willen we hierop goed voorbereiden. Uiteraard maakt een kenniscomponent daarvan deel uit. Daarnaast zijn er verschillende vaardigheidsmodules die aansluiten bij de praktijk, zoals klantgerichtheid."

Iedereen kan participeren

Een ander verschil met de SME-opleiding is gelaagdheid in het opleidingsprogramma. Van partner tot junior adviseur; iedereen kan participeren. Hierbij worden de drie profielen binnen talentmanagement gehanteerd; talentprofiel, managementprofiel en het partnerprofiel. In overleg met docenten en partners worden de thema’s bepaald die in een bepaalde periode worden behandeld in alle drie de niveaus van de Adviesacademie. De invulling daarvan verschilt uiteraard per niveau. Het zijn actuele thema’s die om de zoveel tijd wisselen. "Er is ook écht sprake van een co-creatie", voegt Geert toe. "Zowel docenten van TIAS als van BDO zullen doceren. Zij worden ingezet naar gelang het niveau binnen de Adviesacademie. Binnen het partnerniveau zullen meer TIAS-docenten worden ingezet en op het niveau van junior adviseurs juist meer BDO-docenten."

Dynamisch opleidingsprogramma

Een dynamisch opleidingsprogramma voor alle niveaus gericht op toepasbaarheid in de praktijk dus. Huub Gijsbers: ‘Alle Vertrouwd adviseurs moeten beschikken over bepaalde vaardigheden. Die kunnen zij in dit opleidingsprogramma verder ontwikkelen, gecombineerd met training on the job. Collega’s leren op deze manier gaandeweg en kunnen dit direct in de praktijk brengen, in plaats van dat zij pas aan het eind van een opleiding de benodigde bagage hebben om mee aan de slag te gaan. Daarnaast is het een prachtige manier om kennis op te doen én met elkaar te delen over alle niveaus heen.’

Actuele thema’s

Het gebruik van eerder genoemde actuele thema’s is het paradepaardje van het opleidingsprogramma. Huub: ‘Zo maken we verbinding met de buitenwereld. De adviesthema’s worden zoals gezegd regelmatig ververst. Wat speelt er bij onze klanten en prospects in de markt, waar hebben zij behoefte aan? Denk aan rendement, strategie en marketing of operationele bedrijfsvoering. We hoeven niet alle thema’s van te voren vast te leggen, maar kunnen echt inspelen op hun behoeften en de actualiteit en ons daardoor laten leiden. Als er bijvoorbeeld fundamentele wijzigingen komen in wetgeving, springen we daarop in.’

De BDO Adviesacademie wordt een doorlopend traject. Geert: "In zijn volledige verdieping kun je het programma zoals het er nu uitziet binnen één niveau in zo’n drie tot vier jaar doorlopen. Wanneer je als Vertrouwd adviseur doorgroeit, stroom je ook binnen de Adviesacademie door naar een volgende niveau. Daar komen dan inmiddels nieuwe thema’s aan bod en zo gaat het telkens door. Je kunt dus blijvend deelnemen, ook op partnerniveau."

Klantworkshops

Voor de Vertrouwd adviseurs moet de Adviesacademie een vast onderdeel worden van hun dagelijks werk. Continu kennis ophalen en overdragen. Huub: "Ik denk dat dit voor hen heel aansprekend is. Als generalist is het lastig om up-to-date te blijven in de dagelijkse stroom van informatie. Dit helpt daar enorm bij."

De Adviesacademie kan zelfs reiken tot de klant. "Het stopt waar BDO wil dat het stopt’, aldus Geert. ‘Stel dat een bepaald thema loopt en we willen ook de klant hiermee kennis laten maken, dan is het mogelijk om hierover workshops te houden bij de klant of voor een groep klanten." Zo creëren we toegevoegde waarde. Huub: "Co-creatie maakt het mogelijk dat we hier samen met TIAS naar kijken en bepalen wat de volgende stap is, welke thema’s hiervoor geschikt zijn."

Van start

De BDO Adviesacademie wordt op dit moment door een multidisciplinaire stuurgroep opgezet aan de hand van ontwerpsessies. Daarbij zijn behalve accountants ook fiscalisten en consultants betrokken. Maar ook een klankbordgroep met Vertrouwd adviseurs uit alle functieniveaus. Een en ander wordt nu concreter uitgewerkt, daarna worden de eerste collegedagen gepland. Huub: "Begin 2016 gaan we van start met een groep van twintig partners, daarna volgt geleidelijk de rest van de Vertrouwd adviseurs."

TIAS Maatwerkprogramma's

Voor organisaties biedt TIAS onderwijsprogramma’s op maat. Van grote leiderschapsprogramma’s tot korte masterclasses, inhouse of buiten de deur. 

Meer weten over maatwerk bij TIAS

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.