Strategy, Innovation & Leadership

3 tips voor leiderschap tijdens de coronacrisis

Door Jan de Vuijst | 29 juli 2020 | 2 min lezen

Zolang het coronavirus nog kan doen wat het wil, hebben we te maken met omstandigheden die anders zijn dan anders. Ieder mens reageert daar op zijn eigen manier op. Hoe ga jij daar als leider mee om?

De omstandigheden zijn anders, de medewerkers zijn anders, de toekomst is anders én jij bent anders. 3 tips voor leiderschap tijdens de coronacrisis.

1. Explicieter reacties uitlokken tijdens online meetings

Voorheen tijdens face-to-face overleggen las en interpreteerde je intuïtie allerlei subtiele signalen. Bijvoorbeeld iemand hield ineens op met schrijven en keek je aan, de ander leunde opeens voorover, of iedereen begon elkaar aan te kijken. In een online overleg via een beeldscherm, gaan deze signalen voor een groot deel verloren. Dat betekent dat je bewust op zoek moet naar nieuwe signalen. Toen je met 6 medewerkers face-to-face overlegde en vroeg: ‘Wat vinden jullie hiervan?’, kreeg je direct antwoord. Doe je dit tijdens een Zoom-overleg, dan zullen je medewerkers je via het beeldscherm blijven aankijken. In Zoom zul je expliciet aan individuele medewerkers moeten vragen wat zij ervan vinden. Dit is even wennen, maar op die manier bouw je aan nieuwe signalen voor je intuïtie.

2. Aandacht voor onzekerheden die leven bij medewerkers

Onzekerheid speelt in deze tijd een grote rol. Door elkaar verhalen te vertellen die niet per se waar hoeven te zijn, proberen mensen - en dat doen we al eeuwenlang - weer grip te krijgen op wat zich aan ons begrip onttrekt. Vanuit leiderschapsperspectief is het heel belangrijk dat je begrijpt en weet waar die verhalen over gaan. Dat geeft ten eerste inzicht in waar je medewerkers behoefte aan hebben, en ten tweede zul je erachter komen dat een deel van die verhalen over jou als leider gaat. Besef dan dat deze verhalen niet tegen jou zijn gericht, het is puur een manier waarop mensen onzekerheid maskeren.

3. Niet zomaar aannemen dat alles is wat het lijkt

Het bijzondere van deze tijd is dat we de omstandigheden waarmee we te maken hebben niet kennen. Omdat we vooral digitaal aan het werk zijn, zie je bijvoorbeeld hele nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan. Hoe meer we digitaal werken, hoe meer we opnieuw deze digitale omgeving zullen moeten leren duiden. Zo kun je je afvragen of de medewerkers met wie je online aan het vergaderen bent, ook daadwerkelijk degenen zijn met wie je hebt afgesproken te vergaderen. En als iedereen figuurlijk om zich heen zit te kijken omdat er iets gebeurt wat nog nooit is gebeurd, dan is het de functie van jou als leider om deze verwarring te doorbreken. Dat kan met voorstellen over wat je met elkaar gaat uitproberen, wat je vooral niet gaat doen en wat je met elkaar gaat onderzoeken.


Impact van de coronacrisis op jouw leiderschap

Template_Mockup_DIPOnepagerDe bijzondere tijd waar we met zijn allen doorheen gaan, heeft ook impact op jouw leiderschap. Naast de 3 hierboven gegeven tips, is er veel meer te vertellen over hoe jij als leider kunt anticiperen op de nieuwe omstandigheden waar je met je organisatie en medewerkers in verkeert.

Hoe ga je bijvoorbeeld om met de angst van mensen? Wat doe je met de zo zorgvuldig uitgestippelde koers van je organisatie? De TIAS-onepager “7 handvatten voor leiderschap in bijzondere tijden” gaat daar heel praktisch op in.

Download onepager


 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.