Dhr.mr. Joost van Mierlo

Dhr.mr. Joost van Mierlo

Biografie

Afgeronde vervolgopleidingen

1981-1987 Nederlands Recht (Radboud Universiteit Nijmegen)

2005 Grotius Faillissementsrecht

2013 Promotie ‘Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht’ (Radboud Universiteit Nijmegen)

 

Werkervaring

1989-2011 Advocaat/partner AKD (ondernemingsrecht en medezeggenschapsrecht)

2011-2013 Zelfstandig juridisch adviseur

2004-2013 Onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen

2013-2016 partner Sprengers advocaten Utrecht

2016-heden partner De Voort Advocaten / Mediators

2005-heden Docent diverse cursussen, met name op het gebied van medezeggenschapsrecht

2017-heden Vaste columnist ORnet.nl

2017-heden Vaste bewerker Kluwer Groene Serie Rechtspersonen, onderdelen Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden

Publicaties

- ‘Tweede tranche ambtelijk voorontwerp nieuw bv-recht: inventarisatie naar aanleiding van de consultatieronde’, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2006/2, p. 43-49

- ‘Enige aspecten van samenloop van enquêterecht en insolventierecht, Ondernemingsrecht 2005-11/12, p. 391-397

- ‘Corporate governance en insolventie’, in: De bewindvoerder, een octopus, Serie Onderneming en Recht, deel 44

- ‘Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht’ (diss. 2013), Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 117

- ‘Toerekening, medeondernemerschap en vereenzelviging in het Nederlandse medezeggenschapsrecht’, DA/OR (België), september 2013

- ‘Nieuws over nova (art. 26 lid 1 WOR)’, ArbeidsRecht 2014/1, p. 31-34

- ‘Perikelen rondom de werknemerscommissaris’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2014/3, p. 105-109

- ‘Optelsom van deelbelangen’, ORinformatie april 2014

- ‘De kersen uit de prepack’ ORinformatie september 2014

- ‘Medezeggenschap in het perspectief van de vennootschap’, in: Invloed op de vennootschap als uitdaging voor de ondernemingsraad, Serie ORstrategie en Beleid (Vakmedianet 2014)

- ‘Vennootschappelijke kaders versus WOR-kaders’, ArbeidsRecht 2015/2, p. 32-35

- ‘De schaduw van de OK’, ORinformatie april 2016

- ‘Kroniek Medezeggenschapsrecht 2015’ Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 134, p. 101-131

- ‘Perikelen rondom de invoering van het (verzwakte) structuurregime, Ondernemingskamer 1 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2766, JAR 2016/210 (OR/Thomas Cook Nederland’, ArA 2016/3, p. 33-53

- Annotatie onder OK 19 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4156 (OR/Seaway Heavy Lifting), Ondernemingsrecht 2017-1, p. 54-57

- ‘Ondernemingsraad en insolventie: een uitgemaakte zaak?’, TOP/FIP 2016/8, p. 42-48

- ‘Moeder en dochter: het blijft soms worstelen’, ORinformatie december 2016

- ‘Hoe flex is de WOR?’, ‘Medezeggenschap in een digitale wereld’, OR Magazine juli 2017

- ‘Ondernemingsraad en insolventie: licht in de duisternis!’, FIP juli 2017/5, pag.10-15

- ‘Hoe flex is de WOR (deel II)?’, OR Magazine oktober 2017

- ‘Retteketet … het nieuwe kabinet’, OR Magazine november 2017

- Annotatie onder HvJ EU 18 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2016:4156 (Erzberger/TUI), Ondernemingsrecht 2018-4, p. 191-194