Dhr. Hanke Lange MA

Dhr. Hanke Lange MA

Bestuursadviseur

Biografie

Hanke Lange heeft zich de laatste 25 jaar volledig gespecialiseerd in bestuurlijke effectiviteit en good governance.
Hij adviseerde meer dan 200 raden van bestuur, in nagenoeg alle sectoren van onze samenleving.
Hij adviseerde meer dan 100 raden van commissarissen/raden van toezicht.


Hank Lange wordt betrokken bij evaluaties in de top van de onderneming. Doel is om een acceleratie tot stand te brengen, of juist een disbalans/crisissituatie op te lossen, met betrekking tot;
De werking en effectiviteit van de RvB;
Het samenspel tussen de RvC/RvT en de RvB;
Het samenspel tussen de RvB en het tweede echelon.
Hij wordt gevraagd mee richting te geven aan de werking van de topstructuur. Aan het versterken van de bestuurlijke effectiviteit, in het licht van de ambities van de onderneming en van maatschappelijke ontwikkelingen. 
Hij adviseert met betrekking tot de samenstelling van raden van bestuur en hun werkwijzen. Hij begeleidt raden van commissarissen/raden van toezicht bij hun zelfevaluaties en het versterken van het samenspel met de bestuurder(s).
Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in het objectiveren en oplossen van spanningen tussen zware professionals (zoals medisch specialisten, advocaten, organisatieadviseurs).

Als commissaris/toezichthouder leverde hij in het bijzonder bijdragen op de volgende terreinen:
Toezicht op de visievorming, strategieontwikkeling en organisatieontwikkeling
Toezicht op de inrichting en werking van de topstructuur 
Toezicht op de werking van het besturingsmodel en het risicomanagement
De werkgeversrol en de klankbordrol t.b.v. de raad van bestuur

Hij is genuanceerd en onafhankelijk in zijn oordeelsvorming, energiek in zijn optreden en constructief in het samenspel.