Accounting, finance & control

Zijn financiële rapportages gebaseerd op pseudo-informatie?

Door Philip Joos | 21 april 2015 | 1 min lezen

Philip Joos reageert op het artikel “The Spirit of Accounting: Information versus Pseudo-Information” van Miller en Bahnson.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Deze auteurs stellen dat de huidige financiële rapportering al te veel berust op aannames en inschattingen in plaats van observaties van de werkelijkheid. Gebruikers van financiële rapporten kunnen daardoor minder goed het succes en risico van de huidige en toekomstige bedrijfsvoering inschatten,  waardoor het nut van rapporten vermindert. Joos is het niet eens met de redenering van deze auteurs en geeft daarbij het belang aan van de context waarin rapportering plaatsvindt en kennis van de belangen van het management versus externe gebruikers van financiële rapportages.

Lees meer

Discussie: is accountancy gebaseerd op pseudo-informatie?, AccountantWeek (2015)
The Spirit of Accounting: Information versus Pseudo-Information, AccountingToday (2015)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.