Strategy, Innovation & Leadership

Webinar: Verbetering stadslogistiek creëert waarde

9 oktober 2014 | 1 min lezen

Logistiek van en naar steden wordt steeds nijpender door een groeiende populatie en groeiende logistieke vraag. Tom van Woensel doet onderzoek naar stadslogistiek. Tijdens een webinar op 9 oktober ging hij in op het nut van onderzoek naar stadsdistributie en hoe de logistiek naar de stad te verbeteren.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Waarom is onderzoek naar stadsdistributie belangrijk?
“Uit onderzoek blijkt dat in 2020 70 tot 80 procent van de wereldbevolking in steden woont. Door die demografische ontwikkeling, ontwikkelt de locatie ook. Stadsdistributie gaat over de logistiek van diensten en goederen van en naar de stad en hoe je dat op een goede manier organiseert. Dat varieert van bevoorraden van de AH tot bouwverkeer tot online pakketjes bij particulieren. Het gaat om hoe je binnen een kleine ruimte logistiek regelt. Je hebt dan te maken met congestie- of met emmisievraagstukken.

Een groot deel van de logistieke kosten zit in de zogenaamde laatste meter, die meter naar de klant toe dus. Als die klant steeds vaker in de stad gaat wonen of online gaat bestellen wordt stadsdistributie steeds belangrijker. 

Steeds meer opties voor efficiënte stadsdistributie

Wordt het onderwerp belangrijk gevonden?
“Het onderwerp staat steeds vaker op een strategische onderzoeksagenda, in Nederland en in verschillende regio’s. Ook in Europa komt er meer aandacht voor. 
Er komen in elk geval steeds meer opties beschikbaar voor efficiënte stadsdistributie, bijvoorbeeld de Cargohopper in Nederland. Maar welke van die opties de beste is, is nog niet duidelijk.

Bedrijven die zich bezig houden met het verbeteren van stadslogistiek kunnen veel waarde toevoegen, niet alleen financiële waarde. Het gaat ook om waarde betreft imago of op het gebied van duurzaamheid.”

Welke initiatieven zijn er?
“Er zijn veel initiatieven op dit gebied, niet alle opties zijn even succesvol. Een voorbeeld van een initiatief op dit gebied zijn de stadsdistributiecentra, een soort stedelijke hubs van waaruit logistiek wordt geregeld. Daarvan zijn een aantal succesvol, bijvoorbeeld de Binnenstadsservice. Maar andere niet. Een ander voorbeeld is de Cargotram in Amsterdam. Hierbij wordt een tram ingezet om vracht te leveren. Dit initiatief heeft een aantal mooie persmomenten opgeleverd, maar meer nog niet.”

Stadsdistributie is een multistakeholderprobleem

Waarom lukken niet alle initiatieven?

“Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat er een businesscase is. Sommige initiatieven stranden omdat ze subsidie krijgen en geen goede andere businesscase hebben. Ook is het belangrijk om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken. Stadsdistributie is een multistakeholderprobleem. Alle partijen samen, burgers, politiek, vervoerders, winkeliers, hebben de sleutel tot de oplossing.”

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.