Accounting, finance & control

Verbeter het risico-rendementsprofiel van carry trades

Door Ben Jacobsen | 10 maart 2016 | 3 min lezen

Als we in zekere zin kunnen voorspellen hoe valuta zich in de toekomst gaan bewegen, kunnen we het valutarisico voor beleggers enigszins beperken. In een recente uitgave in het Journal of International Money and Finance tonen Helen Lu en Ben Jacobsen aan dat dit mogelijk is.

Steeds vaker verschijnt in wetenschappelijke tijdschriften bewijs dat rendementen van financiële markten zich in zekere zin laten voorspellen. Beleggers gebruiken veel van deze resultaten in hun beleggingsstrategieën. Eén tak van de wetenschappelijke literatuur heeft tot op heden relatief weinig aandacht van beleggers gekregen. Deze tak richt zich op de voorspelbaarheid van financiële markten door gebruik te maken van koersveranderingen in andere markten.

De achterliggende gedachte is eenvoudig: Koersen in financiële markten komen tot stand door de collectieve informatieverzameling van beleggers en door de aggregatie van deze informatie ontstaat de best mogelijke indicatie van de toekomst. Als de koersen stijgen op de beurs, geeft aan dat beleggers verwachten dat de toekomst van de economie er veelbelovend uitziet. Het is goed mogelijk dat zo’n koersverandering relevante informatie bevat voor andere financiële markten. 

Wanneer beleggers in verschillende financiële markten verschillende informatiebronnen gebruiken of niet alle informatie tegelijkertijd waarnemen, kan het zijn dat koersveranderingen in de ene markt gebruikt kunnen worden om die in andere markten te voorspellen.

Bank- en olieaandelen

Een bankanalist volgt de rentekoers op de voet, maar besteedt normaal gesproken minder aandacht aan olieprijzen. Een analist in de oliesector daarentegen richt zich meer op olieprijzen en minder op de renteontwikkeling. Toch kunnen op termijn zowel de rente als de olieprijzen van invloed zijn op zowel bank- als olieaandelen. Beide prijzen vertellen ons namelijk iets over de algemene verwachte economische ontwikkeling. Daarmee is het mogelijk dat koersen van bankaandelen enigszins zijn te voorspellen aan de hand van schommelingen in olieprijzen, en die van olieaandelen met behulp van de renteontwikkeling.

Natuurlijk is dit slechts een gestileerd voorbeeld. Er zijn niettemin veel wetenschappelijke onderzoeken die suggereren dat koersveranderingen in de ene markt enige voorspellende waarde hebben voor andere markten. Zo blijkt het rendement op koersen van kleine ondernemingen voorspelbaar door te kijken naar de koersen van grotere ondernemingen; het rendement op internationale beurzen voorspelbaar door koersontwikkelingen op de Amerikaanse aandelenmarkt; terwijl veranderingen in olieprijzen aandelenkoersen voorspellen.

Valutakoersen voorspellen

Een logische vraag is of we valutakoersen kunnen voorspellen door koersinformatie uit andere markten te gebruiken. Er zijn grofweg twee soorten valuta. Sommige zijn riskanter dan andere en hebben een hoge rentekoers, zoals de Australische dollar, terwijl andere veiliger worden beschouwd maar dan ook een lagere rentekoers hebben, zoals de Japanse yen. Veel beleggers gebruiken dit verschil in rentekoersen om zogenaamde ‘carry trades’ te construeren. Ze lenen geld in de valuta met de lage rente en investeren dat in de valuta met de hoge rente in de hoop van het verschil te profiteren.

Deze strategie werkt goed zolang het renteverschil niet door schommelingen in de wisselkoers teniet wordt gedaan. Maar het valutarisico bij deze ‘carry trades’ is groot. Als beleggers op een of andere manier kunnen voorspellen hoe valuta zich in de toekomst ontwikkelen, kunnen ze een deel van dit valutarisico beperken. In een recente uitgave van het Journal of International Money and Finance laten we zien dat dit mogelijk is. Bovendien laten we zien hoe dit kan.

Voorspellend effect

Het rendement op aandelen voorspelt volgens ons koersveranderingen voor valuta met een lage rente. De maandelijkse winst uit carry trades op deze transacties is in de regel lager wanneer de aandelenkoersen daalden en hoger wanneer de aandelenkoersen stegen in de voorgaande drie maanden. Koersveranderingen in grondstoffen voorspellen in enige mate de waarde van valuta met de hogere rente. Het aandeleneffect dat we beschrijven, lijkt sneller te zijn dan het grondstoffeneffect. Het voorspellende effect van aandelen op de ‘carry trade’ valuta met de lage rente blijkt het duidelijkst op een termijn van twee maanden. De vertraging voor het grondstoffeneffect is daarentegen drie maanden na het kopen van valuta met de hoge rente.

Deze vertraagde effecten zijn niet alleen statistisch maar ook economisch significant. Een koersstijging in het maandelijkse rendement op aandelen van één standaard deviatie (circa 4,39%) voorspelt bijvoorbeeld een koersstijging voor de valuta met de lage rente van ongeveer een half procent na twee maanden. Een ontwikkeling in grondstofrendementen van één standaarddeviatie (circa 2,78%) die drie maanden geleden plaatsvond, voorspelt evenzo een verandering van ongeveer 0,8% op valuta met de hoge rente in de volgende maand. In een zogenoemde out of sample test blijkt dat beleggers het risico-rendementsprofiel van hun carry trades kunnen verbeteren.

Bibliografie

Helen Lu, Ph.D., M.B.A., M.Econ, BE, Ben Jacobsen, Ph.D. (2016) 'Cross-asset return predictability: carry trades, stocks and commodities', Journal of International Money and Finance, Elsevier.

Over de auteur
Ben Jacobsen is hoogleraar binnen het FinanceLAB van TIAS School for Business and Society. Zijn onderzoek is gericht op voorspelbaarheid van financiële markten en behavioural finance. 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.