Accounting, finance & control

Sturen op bedrijfswaarde

Door Joy van der Veer | 11 juli 2016 | 2 min lezen

Het vaststellen van de waarde van een bedrijf is typisch werk voor een specialist met kennis en ervaring op dat gebied. Toch kan iedere ondernemer begrijpen hoe dat werkt. Meer is niet nodig om te kunnen gaan sturen op de waarde van het bedrijf.

De meeste ondernemers weten intuïtief wel wat de waarde van hun bedrijf is. Dit bleek onlangs tijdens de drukbezochte themabijeenkomst ‘Business Valuation’ van de Dutch Corporate Finance Association in samenwerking met TIAS School for Business and Society. Daarbij worden de begrippen ‘waarde’ en ‘prijs’ door ondernemers overigens nog wel eens verward. Joy van der Veer, Universitair docent en Program Director van de Master of Business Valuation van TIAS, legt het nog een keer eenvoudig uit: ‘Een koper wil als prijs maximaal betalen wat hij als waarde in een onderneming ziet. Uiteraard streeft hij ernaar minder te betalen.’

Bedrijfswaardering door middel van het Business Model Canvas

De prijs is dus het bedrag dat uiteindelijk betaald wordt, maar daarvoor is eerst inzicht in de waarde nodig. De waarde van een bedrijf stelt een gecertificeerde waarderingsdeskundige (Register Valuator) vast met behulp van diverse theoretische modellen waarvan de formules niet voor iedere geïnteresseerde direct begrijpelijk zijn. Dit is dan ook vaak het punt waar de gemiddelde ondernemer afhaakt. En dat kan worden voorkomen, meent van der Veer. Want begrip over de waarde van een bedrijf kun je als ondernemer ook krijgen zonder al die ingewikkelde formules. Let wel: In essentie gaat het namelijk nog steeds gewoon over het bedrijf.

Een bedrijf met een verdienmodel, inkomsten, kosten en risico’s. En precies die zaken bepalen – gegoten in formules - de waarde van een bedrijf. Van der Veer is er daarom voorstander van om juist ook vanuit een meer praktische en kwalitatieve kant naar een bedrijfswaardering te kijken. De tool die hij hiervoor aanraadt is het veel gebruikte ‘Business Model Canvas’. Daarin wordt nagedacht over vragen als: Hoe komt de omzet tot stand? Hoe goed is deze te voorspellen? Waar liggen de risico’s en hoe zwaar wegen die?

Deze benadering maakt het voor de ondernemer beter begrijpelijk hoe een waardering tot stand komt. Bovendien dwingt dit waarderingsdeskundigen ook kritisch na te denken over het feitelijke verdienmodel van een bedrijf en niet ‘blind’ een prognose van een ondernemer over te nemen als input voor een formule. Al met al brengt het de waarderingsdeskundige en de ondernemer dichter bij elkaar en dat biedt voor beiden nog meer kansen.

Toegevoegde waarde

Van der Veer benadrukte meermaals dat het zonde is dat veel ondernemers pas over de waarde van hun bedrijf gaan nadenken bij verkoop. Van der Veer: ‘De waarde is misschien wel de belangrijkste KPI van een bedrijf. Bovendien is het goed mogelijk om daar doorlopend op te sturen’. Heikel punt hierbij was altijd het beperkte begrip bij ondernemers over de te beïnvloeden factoren die uiteindelijk de waarde bepalen.

Het eerder genoemde Business Model Canvas kan hierbij uitkomst bieden. Met behulp daarvan kan de onderneming haar verdienmodel zodanig inrichten dat het een optimale mix vormt tussen rendement en risico. Waarderings-deskundigen kunnen ondernemers daarbij adviseren. Van der Veer: ‘Daarin ligt voor deze beroepsgroep een extra opportunity voor het verhogen van hun eigen toegevoegde waarde’.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd door Brookz.

Master of Business Valuation

De Executive Master of Business Valuation geeft u - als financial of management professional - de expertise om de waarde van een onderneming te bepalen. Relevante theorie wordt aangevuld met bedrijfscases en de toepassing in de praktijk. Door Keuzegids Masters 2016 uitgeroepen tot topopleiding.

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.