Strategy, Innovation & Leadership

Studenten als rechterhanden van zorgorganisaties

19 juli 2016 | 1 min lezen

Hoe organiseren we innovatie in de zorg? Zorgverzekeraar CZ, farmaceut Roche en Hartvolgers.org - online platform voor hartpatiënten en hun naasten - hebben deze vraag voorgelegd aan 28 studenten van de executive masteropleiding Management & Organisatie van TIAS School for Business & Society in Tilburg. 

In de zorg volgen ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Marktgrenzen bestaan nog nauwelijks, dwergen zijn in staat om reuzen te verslaan en houdbaar concurrentievoordeel is een schijnbare paradox. Daardoor is het waarborgen van continuïteit op de lange termijn niet vanzelfsprekend. 

Twee rechterhanden
Bekend uit de innovatietheorie en herkenbaar voor CZ en Roche zijn de spanning tussen de staande operatie (exploiteren) en de benodigde nieuwe operatie (exploreren). CZ ziet een beweging van verzekeren naar het regisseren van zorgvragen. Intussen Roche schuift op van het maken van producten naar meer personalized health. Dit soort bewegingen vragen om twee rechterhanden van organisaties; in de innovatieliteratuur heet dit ambidexterity. Daarbij daagt het organisaties uit het vermogen te ontwikkelen om nieuwe competenties - bijvoorbeeld co-creatie met concurrenten en paradijsvogels - te laten functioneren naast traditionele competenties zoals operational excellence in productie. 

Scenario’s
De studenten hebben kritische reflecties geplaatst bij het ecosysteem van spelers in de zorg. De bestaande proposities van de drie organisaties bevinden zich aan het eind van de product life cycle. De studenten schetsten scenario’s waarin de centrale notie was om de eigen innovatieambitie niet te gebruiken om de cycle te verlengen, maar juist om een nieuwe cycle te starten. De drie zorgorganisaties kennen hun eigen negatieve percepties. De nummer-1-prioriteit is het tegengaan van afnemend vertrouwen bij klanten en patiënten. 

De mate waarin de drie organisaties in staat zouden zijn niemand in het ecosysteem centraal te stellen - mogelijk zelfs de klant-patiënt niet - kan bijdragen aan de mogelijkheid tot waardecreatie voor de klant-patiënt (prioriteit 2) én de actoren in het ecosysteem. Empowerment en autonomie van de patiënt werd gesuggereerd als sleutel tot die waardecreatie. 

Praktische ideeën
De studenten raadden de drie organisaties verder aan om de benodigde ambidexterity zo te organiseren dat het hen in staat stelt de benodigde nieuwe competenties te ontwikkelen zonder deze te verliezen door incorporatie in de staande organisatie (prioriteit 3). Daarnaast droegen de studenten enkele praktische ideeën aan: van crowd funding en apptechnologie tot mogelijke lean start-ups.

De opbrengst van de real life case bleek aan het einde van de dag tijdens de presentaties. CZ, Roche en Hartvolgers.org gaven blijk onder de indruk te zijn van de kracht van kennis van buiten die door deze real life case mogelijk is geworden. 

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.