Governance

Steeds meer eisen aan leiderschapskwaliteiten in het publieke domein

27 juni 2016 | 1 min lezen

Er is sprake van veranderingen in de verwachtingen van leiders in non-profit organisaties. Deze veranderingen hangen samen met de governance in het semi-publieke domein. Dat blijkt uit onderzoek van Morris Oosterling.

Enerzijds worden universele eigenschappen toegedicht aan leiders, anderzijds is de rol van de leiders in non-profit organisaties sterk veranderd. Zijn de verwachtingen van leiders vooral gekoppeld aan de denkbeelden over leiders en leiderschap, of aan de rol van de leider? Oosterling heeft voor zijn onderzoek 363 wervingsteksten verzameld over een periode van dertig jaar (1980-2010) om deze vraag te beantwoorden.

De wervingsteksten zijn geanalyseerd op woorden die duiden op de verwachtingen die men heeft van leidinggevenden. Enkele verwachtingen blijken redelijk universeel, zoals het feit dat een leider communicatief vaardig dient te zijn en samen moet kunnen werken. Ook moet een leider gevoel hebben voor en/of ervaring met het primair proces, algemene leiderschapsvaardigheden hebben en onderlegd zijn in financiën en bedrijfsvoering. De taken die over de jaren gelijk zijn gebleven zijn beleid(-s ontwikkeling), omgang met medewerkers en communicatie. 

Ten tijde van het Traditioneel Publiek Management, waarbij de overheid een grote rol had in de aansturing van organisaties, blijkt de taak van de manager vooral gericht op het organiseren van werkprocessen. Deze taak verschuift onder het New Public Management naar reorganiseren en strategisch management. In deze periode vindt ook privatisering van organisaties plaats en dienen organisaties ‘marktgericht’ te gaan opereren.

Vanaf de eeuwwisseling wordt van organisaties bovendien verwacht dat zij zich sterker verhouden tot de vele stakeholders, bij wie organisaties het mandaat voor hun operatie dienen te verkrijgen. In deze laatste periode hebben veel fusies plaatsgevonden en dit heeft ook zijn weerslag gehad op de taken die van leiders in de non-profit organisaties worden verwacht. Naast het blijvende belang van reorganiseren en strategisch management komt ‘publiek ondernemerschap’ er als taak bij. Al met al laat het onderzoek zien dat er steeds meer verwachtingen zijn van leiders in non-profit organisaties, die bovendien veroorzaakt zijn door de verschuivende governance in het semi-publiek domein.

Best Presentation Award in Venetië
Met zijn onderzoek heeft Morris ‘best presentation award’ gewonnen op International Academic Business Conference in Venetië. Daar presenteerde hij op 7 juni 2016 zijn onderzoek. Deze conferentie werd georganiseerd door Clute Institute en werd bezocht door zo’n 250 academici uit 47 verschillende landen. Het onderzoek van Morris Oosterling over werving en selectie van leidinggevenden en bestuurders werd door zijn naasten als beste beoordeeld in zijn parallelsessie.

Drs. Morris Oosterling is promovendus onder de Vanderkruijs leerstoel ‘Leiderschap in maatschappelijke ondernemingen’. Deze leerstoel wordt bekleed door prof.dr. Theo Camps van TIAS GovernanceLAB, directievoorzitter van de Berenschot Groep en Academic Director van het TIAS Programma voor Bestuurders in de Publieke en Non-profit Sector. In dit programma komen de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van strategie, innovatie, leiderschap en governance in het publieke domein aan bod.

MEER INFORMATIE OVER DIT PROGRAMMA

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.