Strategy, Innovation & Leadership

Optimaliseren van S&OP (5): focus op toegevoegde waarde

Door Freek Aertsen | 11 april 2016 | 2 min lezen

Productcategorisering helpt planners bij het kiezen van planactiviteiten met de hoogste toegevoegde waarde. Voor planning van evenementen zijn expliciete beslissingen over het risico van elke actie nodig. Dit is het vijfde artikel in een serie over verkoop- en organisatieplanning (S&OP) door dr. Freek Aertsen, Academic Director van de Executive Master of Operations and Supply Chain Excellence aan TIAS.

Wanneer op verschillende manieren productprognoses worden gemaakt, is een goede categorisering van de producten onmisbaar voor de juiste focus, te weten: aandacht voor de hoogste toegevoegde waarde. Dit is de sleutel tot een grotere efficiëntie en effectiviteit van de planning: door de beschikbare tijd en middelen op de best mogelijke manier in te zetten.

In de hi-techsector dient de basiscategorisering te worden onderscheiden op basis van de kenmerken van de vraag. Voor producten met een hoog volume en een sterke volatiliteit kan bijvoorbeeld heel moeilijk een prognose worden gedaan op basis van statistieken, maar toch is er focus nodig om te zorgen dat aan de vraag wordt voldaan.


Figuur: veel kleine aanpassingen - zeer weinig grote aanpassingen (Goodwin 2010).

Een gedifferentieerde aanpak ondersteunt planners bij het kiezen van planactiviteiten met de hoogste toegevoegde waarde. Uit onderzoek (Fildes, 2009) is gebleken dat planners in veel bedrijven vooral tijd besteden aan kleine (en vaak irrelevante) aanpassingen van hun planning. Door productcategorisering in te zetten, kunnen ze zich richten op die producten waarvoor een menselijke beoordeling is vereist omdat statistieken waarschijnlijk geen nauwkeurige prognose opleveren.

Planning van evenementen en promoties verbeteren

Het is voor een geslaagde uitkomst van evenementen, zoals acties en projecten, noodzakelijk om de planning te verbeteren. In de meeste gevallen slaan acties helemaal aan of niet aan. Aan een groot deel van alle eisen moet in korte tijd worden voldaan, waardoor grote pieken in de vraag optreden. Het is dan ook essentieel dat het managementproces expliciete beslissingen over het risico van elke actie faciliteert.

Een eerste voorwaarde voor een goed proces voor het beheren van acties is de afzonderlijke opname van de promoties in actuele gegevens en prognoses. Op deze manier kunnen de acties uit het reguliere prognoseproces worden gehaald, zodat er gericht kan worden gekeken naar het beheerproces voor de vraag naar het product tijdens de actie.

Promoties zijn er in allerlei soorten en maten. Zoals in de onderstaande afbeelding te zien is, moet voor elk specifieke type actie een eigen proces worden gedefinieerd.

Tabel: Promoties in verschillende soorten en maten.

Een goed planproces voor acties kent de volgende verschillen ten opzichte van het normale statistische prognoseproces:

  1. De vraag op basis van de actie wordt afzonderlijk geregistreerd;
  2. Potentiële biedingen worden in financieel opzicht beoordeeld;
  3. Er wordt een expliciet besluit genomen om een actie te starten;
  4. Er wordt een expliciet besluit genomen over het risico;
  5. De actuele resultaten op basis van de actie worden vergeleken met de prognose.

De tijdgebonden dynamiek kan worden beheerd door de gedetailleerde prognose samen met een cumulatieve initiële prognose in één overzicht op te nemen. De risicobeslissingen worden genomen voor de biedingen die op korte termijn eindigen. De capaciteit op middellange tot lange termijn en beslissingen over de inkoop kunnen worden gebaseerd op de ontwikkeling van totaaleisen ten opzichte van de initiële prognose. 

Wilt u uw S&OP optimaliseren?

TIAS biedt de Executive Master of Operations & Supply Chain Excellence aan in een programma met elf modules over een periode van 22 maanden. De Master biedt u de nieuwste theorieën, technieken en vaardigheden die nodig zijn om de operationele strategie van uw bedrijf succesvol te definiëren en uit te voeren.

Lees meer over deze Master 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.